Menu

Sinds lang verbetert rentabiliteit op vleesveebedrijven

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Regio: 
De voorbije jaren was de boodschap omtrent de economische situatie op de vleesvee- en zoogveebedrijven duidelijk: de rentabiliteit was ondermaats.

Roel Vaes, adviseur Rundvee, Studiedienst Boerenbond

Deze structureel slechte rentabiliteit heeft geleid tot een afbouw van de vleesveetak op heel wat bedrijven en tot een verminderd aanbod van vleestype dieren. Gelukkig zijn de prijzen voor kwaliteitsvolle vleestype (S, E) dieren sinds het uitbreken van de coronacrisis verbeterd. Door het gestegen thuisverbruik en de gestegen verkoop via retailers, buurtwinkels en slagers werd de voorbije maanden de afhankelijkheid van de lokale afzetmarkt voor rundvlees een troef in plaats van een nadeel.

Vleesveebarometer, iets meer ademruimte voor bedrijven

De vleesveebarometer geeft de rentabiliteitssituatie voor een gemiddeld zoogveebedrijf met afmest van eigen stieren en koeien, relatief weer. De vleesveebarometer is in het derde kwartaal 2020 verder gestegen tot 100,4% ten opzichte van de referentieperiode, zijnde de gemiddelde rentabiliteit van de laatste vijf jaar. Hiermee evolueert de rentabiliteit op de gesloten vleesveebedrijven naar een meer normaal niveau. Deze heropleving geeft gelukkig wat ademruimte aan de bedrijven, maar op heel wat bedrijven is er een structurele verbetering nodig om de gaten van de voorbije jaren te dichten.

Aan de kostenzijde zijn de krachtvoerkosten (groei- en afmestbrok) in het derde kwartaal 2020 relatief stabiel gebleven. Bovendien is er opnieuw zeer veel variatie in ruwvoerkwaliteit en opbrengsten tussen regio’s. Bedrijven met slechte kwaliteit of opbrengst van ruwvoerkuilen zullen moeten bijsturen met bijproducten en krachtvoer, met potentieel hogere kosten als gevolg. Door de beperkte stro-opbrengsten zijn de strokosten voor veel bedrijven ook toegenomen.  

Vooral stierenprijzen trokken aan

De prijzen van dikbilstieren, en in mindere mate van dikbilkoeien, zijn sinds midden maart gestegen. Deze zijn de drijvende kracht achter de verbeterde rentabiliteitssituatie. De prijzen van dikbilstieren zijn sinds de periode januari-september met meer dan 0,40 euro/kg geslacht gestegen, deze dikbilkoeien met 0,10 à 0,15 euro/kg geslacht. Momenteel variëren ze rond 3,35 tot 3,45 euro/kg levend of 5,20 tot 5,30 euro/kg geslacht. De prijzen van dikbilkoeien schommelen rond 3,10 à 3,20 euro/kg levend of tot 4,70 à 4,90 euro/kg geslacht. Ook de prijzen van dikbilkalveren blijven op een goed niveau. In het derde kwartaal van 2020 bedroegen ze gemiddeld 840 euro. Momenteel schommelen ze zelfs rond 850 à 900 euro.

De vraag is hoe de prijzen dit najaar zullen evolueren. Traditioneel loopt de vraag naar rundvlees in september en oktober wat terug ten opzichte van de zomermaanden. Maar gezien het dalende aanbod van vleestype dieren en het verhoogde thuisverbruik sinds het uitbreken van de Covid-19-pandemie zullen de prijzen vermoedelijk niet al te sterk dalen.

Gestegen thuisverbruik

De coronacrisis heeft het consumptiegedrag van de mensen (noodgedwongen) aangepast. Ze hebben veel meer thuis gekookt. Het thuisverbruik van vers vlees is in het tweede kwartaal van 2020 (na de lockdown) met 23% gestegen ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar. Voor rundvlees was er een stijging van ongeveer 20%. Vooral de slagers en buurtsupermarkten kenden succes, maar ook de harddiscounters wonnen marktaandeel in de verkoop van rundvlees. In de periode juli 2019-juni 2020 zien we voor het eerst in jaren terug een stijging van het thuisverbruik van rundvlees naar 4,5 kg/inwoner. Ook het verbruik van kalfsvlees nam licht toe tot 0,56 kg/inwoner. Dit bewijst dat de consumenten vertrouwen hebben in lokaal geproduceerd en duurzaam rundvlees. Sinds juni zijn ook de horeca en de foodservice gelukkig weer actief, maar het verbruik ligt een stuk lager dan voor de lockdown, begin maart. Anderzijds werd tijdens de coronacrisis duidelijk dat in de horeca vaak gewerkt wordt met buitenlands in plaats van ons Belgisch rundvlees. Hier liggen dan ook nog heel wat opportuniteiten. In het charter dat minister Crevits onlangs met de agro-voedingsketen heeft afgesloten, is een van de werven om meer lokale geproduceerde producten (onder andere rundvlees) op de kaart te zetten. Ook het horecacharter dat minister Ducarme anderhalf jaar geleden heeft afgesloten, zet hierop in.

Europees niveau

Op Europees niveau is de rundvleesexport (levend en geslacht vee) in de eerste helft van 2020 met 7,7% teruggelopen. De vleesimport naar Europa (voornamelijk vanuit Zuid-Amerika) is in deze periode met 20% gedaald. Nu het Verenigd Koninkrijk uit de EU is gestapt, wordt het aandeel van rundvlees naar het VK duidelijk. Een derde van de Europese rundvleesexport (grotendeels ingevuld door Ierland) gaat naar het VK. Indien er geen akkoord wordt bereikt over de toekomstige handelsrelaties kan dit extra beperkingen en druk geven op de Europese rundvleesmarkt.

 

We zien voor het eerst in jaren opnieuw een stijging van het thuisverbruik van rundvlees.

 

Deel deze pagina: