Menu

Sectorvakgroep Varkens bezoekt ketenpartners en overheden

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Regio: 

De sectorvakgroep Varkens heeft op 13 november een maatregelenpakket voor de sector uitgewerkt dat wordt voorgelegd aan de ketenpartners en de overheden.  De voorbije dagen werd een bezoek gebracht aan minister Schauvliege en Febev, de Federatie van het Belgische Vlees.

Minister Schauvliege in de bres voor de varkenshouders

Op 16 november had de sectorvakgroep Varkens, onder leiding van Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker, een overleg met Vlaams minister van Landbouw Joke Schauvliege. De Boerenbonddelegatie heeft met de minister overlegd over maatregelen die ze kan nemen om de sector te helpen de crisis te overbruggen. Het was een constructief gesprek, met positief gevolg. De minister heeft het engagement genomen om tussen te komen in de Rendacfactuur. Voorts zal ze overleggen met de banken over uitstel van aflossing en over overbruggingskredieten voor bedrijven die het moeilijk hebben. Zij zal ook de overheidswaarborg activeren. Daarnaast zal minister Schauvliege aan Europees commissaris voor Landbouw Hogan vragen om Europese ondersteuningsmaatregelen voor onze varkenssector te bekijken. Extra middelen voor exportpromotie horen daar ook bij. De toezeggingen zijn een opsteker voor onze varkenshouders en wij zijn de minister dan ook zeer erkentelijk voor de snelle reactie op onze vragen.

Slachterijen verkleinen de prijskloof

Een dag voordien maakte een delegatie van de sectorvakgroep Varkens zijn opwachting bij Febev, de federatie van het Belgische vlees. Men wilde meer duidelijkheid krijgen waarom de prijskloof tussen onze noteringen en deze in het buitenland niet verkleint en wat er moet gebeuren om dit te bewerkstellingen. Het was een open en constructief overleg waarbij de slachterijen aangeven dat ze alles op alles zetten om een betere prijs voor ons varkensvlees te bekomen. De sluiting van de internationale markten en de moeilijkheid om ons vlees af te zetten op de Europese markt zorgt ervoor dat het prijsverschil tot op heden nog zo groot is. De afgelopen weken is er wat meer vraag op de Duitse vleesmarkt gekomen, maar dat wordt niet weerspiegeld in een hogere notering. De hevige concurrentie op de vleesmarkt leidt tot een prijsdruk op de vleesprijzen.

De afgelopen weken heeft Boerenbond, gezien de moeilijke financiële situatie bij de varkenshouders, regelmatig druk gezet bij de slachterijen om de prijskloof te verkleinen. Op het overleg kondigden de slachterijen aan dat ze een extra inspanning doen door hun noteringen nu te verhogen. BPG verhoogde vrijdag de notering met 2,5 cent per kg geslacht. Aangezien de Duitse en Nederlandse noteringen onveranderd blijven, betekent dit dat het prijsverschil met de buitenlandse noteringen verkleint. De slachterijen beloven dat ze zo snel mogelijk naar een genormaliseerde toestand willen evolueren. Er blijven momenteel wel een paar handicaps, waardoor het prijsverschil wellicht niet volledig zal kunnen wordenweggewerkt. De afzet van het zogenaamde vijfde kwartier is daar een van.

Deel deze pagina: