Aandachtspunten waren IBR en de regeling van de hervallers, MAP en kenniscentrum klauwverzorging.