jnnj

Schrijf de toekomst samen met onze boeren: European Farmers Deal!

Het landbouwbeleid zit in het hart van de Europese Unie. De voorbije jaren is Europa de boeren onderweg kwijtgeraakt en zit de EU niet meer in het hart van de boeren. Europa blijft echter het beleidsniveau dat aan de basis ligt van het leeuwendeel van de wetgeving waar landbouwers mee te maken krijgen. Tijdens het jaarlijkse netwerkevent AgroEUConnect van Boerenbond, richtten Boerenbondvoorzitter Lode Ceyssens en Copa|Cogeca-voorzitter Christiane Lambert zich tot Belgisch premier De Croo om de landbouwdossiers op het hoogste niveau in Europa op de agenda te zetten en te houden.

In aanwezigheid van vertegenwoordigers van de Europese landbouworganisaties, Europese koepelorganisatie Copa|Cogeca en diverse stakeholders die op Belgisch niveau betrokken zijn bij het Europese landbouwbeleid, bedankte voorzitter Lode Ceyssens premier De Croo om in de politieke arena zijn nek uit te steken voor de landbouwers. De premier was bij de eersten om de onhaalbare groene agenda van Europa aan te kaarten en vervulde zijn rol als honest broker ten opzichte van de Europese Natuurherstelwet, werkend met onrealistische en juridisch wankele doelstellingen en de tegenstem van de lidstaten. “Het gaat namelijk niet alleen over economie en ecologie, maar ook over de plaats van de EU in de wereld, over welvaart, over veilige en betaalbare voedselvoorziening en de kennis, innovatie en toekomst van de Europese boeren”, speechte Lode Ceyssens.

Een European Farmers Deal in lijn met de strategische rol van landbouwers

Landbouw is een strategische sector, net zoals de energiesector of de industrie. Boeren zorgen bij alle Europese burgers minstens drie keer per dag voor het eten op de tafel. De gemiddelde leeftijd van onze landbouwers is 56 jaar en elk jaar geeft gemiddeld 2% van de landbouwers er de brui aan. Door het gebrek aan toekomstperspectief dreigen we daarbovenop ook nog een hele jonge generatie boeren te verliezen. Zo brengt Europa de lokale voedselzekerheid in gevaar. Lode Ceyssens pleitte dan ook voor een European Farmers Deal die steunt op drie pilaren: een evenwichtig Gemeenschappelijk Landbouwbeleid met de focus op het ondersteunen van de landbouwer, correcte vergoedingen voor landbouwers en eerlijke handel binnen en buiten de EU.

“Landbouwers zijn deel van de oplossing voor heel wat uitdagingen maar kunnen niet vergroenen als hun rekeningen in het rood staan! Er moet een betere balans zijn tussen de economische, ecologische en sociale doelstellingen van het GLB. Europa haar groene agenda is gekend, maar waar is de visie op landbouw en voedselvoorziening? Is er überhaupt nog plaats voor de landbouwer?” sprak Ceyssens het publiek toe.

njnj
jnjn
k,k,
jnn

COPA-COGECA voorzitter Christiane Lambert: “We zijn niet tegen een groene transitie of duurzaamheid. Integendeel, onze landbouwers worden als eersten met het veranderende klimaat geconfronteerd. We moeten dus duurzame technieken promoten, investeren in onderzoek en technologie en partnerschappen aangaan die ons helpen om klimaatproblemen te mitigeren en aan te passen.”

Correcte vergoedingen voor onze landbouwers

“Landbouwers staan aan het begin van de voedselketen. Hun positie, die daardoor onder druk staat door de spelers verderop in de keten, moet versterkt worden. Landbouwers willen verder verduurzamen maar moeten deze kosten ook kunnen doorrekenen in de waardeketen. Europa heeft de hefbomen in handen om de positie van de landbouwers op te waarderen. Bovendien moet de hele keten inspanningen doen om de land- en tuinbouwers te helpen verduurzamen en innoveren want de natuurlijke hulpbronnen als water, energie en bovenal landbouwgrond, zijn belangrijkste kapitaal voor landbouwers en zijn de basis van onze voedselzekerheid.”

Premier Alexander De Croo: "Niet polariseren, maar samenwerken"

In het kader van het Belgisch voorzitterschap van de Raad van de EU was premier Alexander De Croo de speciale gast. In een bevlogen keynote benadrukte hij het belang van land- en tuinbouw in Europa en op wereldschaal. “De voorbije maanden en jaren is er heel wat polarisatie tussen industrie, natuur en landbouw. Dat is een foute en valse voorstelling. Het moet net de bedoeling zijn om samenwerkingen te zoeken en te connecteren. Dat blijkt ook duidelijk uit de bijzonder goed gekozen naam van dit evenement : agroEUconnect”, aldus premier Alexander De Croo, die uitdrukkelijk stelde dat de EU-Natuurherstelwet terug naar de tekentafel moet.

Daarna ging hij dieper in op enkele belangrijke thema’s : grond, administratieve last, de prijsvorming en de wereldhandel. “Het zou verkeerd zijn om onze rug naar de wereld te draaien. De wereldhandel leverde op verschillende vlakken welvaart op. Ik pleit dan ook voor een meer gelijk speelveld. We mogen nooit in een situatie komen dat we hier activiteiten moeten stoppen om vervolgens soortgelijke producten van buiten de EU te importeren. Handel is en blijft een grote drijfveer”, aldus premier Alexander De Croo, die ook een lans brak voor nog meer duurzaamheid. “Het gaat er niet altijd om meer te doen, we moeten soms beter doen.”

jnjnnj
jnn
jnjn
Eerlijke handel

Handelsverdragen moeten toezien op eerlijke concurrentie met wereldspelers die de Europese markt betreden met hun landbouwproducten. “We bedotten de consumenten en de burgers door producten met lagere kwaliteits-en veiligheidsstandaarden op onze markt toe te laten” speechte Lode Ceyssens. 

Bron: Boerenbond.