Menu

Schadevergoeding droogte aanvragen kan vanaf nu

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Regio: 

Omdat het besluit van de Vlaamse regering verschenen is in het Belgisch Staatsblad, kan je vanaf nu een tegemoetkoming voor de geleden schade aanvragen. De uiterste datum om de aanvraag in te dienen is 28 februari 2019.

Je vindt het benodigde formulier én een handleiding op de website van het departement Landbouw en Visserij. Je kunt je aanvraag indienen per post (liefst aangetekend), via e-mail of ze tegen ontvangstbewijs afgeven bij jouw provinciale buitendienst van het departement Landbouw en Visserij. Het is ook de buitendienst die je dossier zal behandelen en de beslissing over de vergoeding zal nemen.

Voeg de nodige documenten toe

De aanvraag voor een tegemoetkoming moet volledig ingevuld worden en voorzien zijn van de nodige bijlagen. Wie verzekerd is voor teeltschade door weersomstandigheden (hagel) moet een attest van zijn verzekeraar toevoegen. Wie via zijn producentenorganisatie verzekerd is, moet hiervan een attest voorleggen.

In de meeste gevallen werd de schade vastgesteld door een gemeentelijke schattingscommissie. De gemeenten hebben tijd tot 1 december om het proces-verbaal van de definitieve schadevaststelling over te maken. Dit proces-verbaal hoef jij niet mee te sturen met je aanvraag, want de landbouwadministratie zal het rechtstreeks opvragen bij de gemeente. Let wel op: een proces-verbaal van een eerste, voorlopige schadevaststelling die uitgevoerd werd na 30 september 2018 wordt niet aanvaard, omdat het oorzakelijk verband tussen de droogte en de schade niet meer eenduidig vastgesteld kan worden.

Is er geen proces-verbaal van de gemeentelijke schattingscommissie, kom je alleen in aanmerking voor een tegemoetkoming wanneer je beschikt over een deskundig verslag van een onafhankelijke expert. Dat verslag én de eventuele ereloonnota moet je toevoegen aan je aanvraag.

Behandeling van de dossiers

Aanvragen die volledig en coherent zijn, zullen door het departement Landbouw en Visserij in de mate van het mogelijke behandeld worden in de volgorde van ontvangst.

Boerenbond plant in elke provincie initiatieven om de leden te helpen bij het indienen van de aanvraag.

Video: hoe vul je een droogteschade-formulier in?

Infovergaderingen en zitdagen

Vlaams-Brabant  
Dinsdag 11 december vanaf 10 uur (zitdag, enkel op afspraak. Inschrijven via 016 28 61 01) Het Dravershof, Ninoofsesteenweg 94, Pepingen
Woensdag 12 december vanaf 9 uur (zitdag, enkel op afspraak. Inschrijven via 016 28 61 01) Boerenbond, Diestsevest 40, Leuven
Limburg  
Donderdag 22 november, 13.30 uur (infovergadering) Panishof, Bommershovenstraat 10A, Borgloon
Maandag 26 november, 13.30 uur (infovergadering) Den Tichel, Sint-Trudostraat 76, Wijchmaal
Oost-Vlaanderen  
Donderdag 20 december, 20 uur (infovergadering) Provinciaal kantoor  West-Vlaanderen, Kortrijksesteenweg 1144J, Sint-Denijs-Westrem

 

Deel deze pagina: