Data voor de inning van bijdragen Sanitair Fonds zijn bekend

4 april 2022
De data voor de inning van bijdragen voor het Sanitair Fonds zijn bekend. Varkenshouders moeten die niet betalen.