"Preventie is een belangrijke pijler binnen de geïntegreerde teelt. Goede landbouwpraktijken zijn een vorm van preventie. Als je zorgt dat je gewas op een goede manier kan groeien, dan is de kans dat je last krijgt van ziekten of plagen een stukje kleiner", aldus akkerbouwconsulent Karolien Cools.

Annie Demeyere van ADLO wijst erop dat een van de acht principes die de EU vooropstelt net bodembeheer is. Dan kom je onmiddellijk bij erosiepreventie en organischestofgehalte. “Met een goede bodemstructuur, bemesting en waterhuishouding voelen de planten zich goed, en worden ze ook minder ziek. Dat is een van de punten waar we aanvankelijk discussies over hadden met de sector. Men stelde dat we veel verder gingen dan gewasbescherming maar als je, zoals Karolien stelt, over preventie spreekt dan begin je eigenlijk met een goede teelttechniek en met kennis van je bodem en de gebruikte rassen. In geïntegreerd telen speelt niet alleen kennis van de gewasbeschermingsmiddelen en hun werking, maar het totaalpakket. Daarom is IPM ruimer dan alleen maar gewasbescherming.

 

"Als je ervoor zorgt dat je gewas goed kan groeien, dan is de kans dat je last krijgt met ziekten een stuk kleiner."

Karolien Cools, Boerenbond

In het verleden gebeurde al heel veel onderzoek. Bijvoorbeeld tarwe die een te hoge stikstofbemesting kreeg wordt vatbaarder voor bladluizen. Bovendien is die vatbaarder voor een aantal schimmelziekten. In graan is dat witziekte, maar in de groenteteelt zijn er ook schimmelziekten die beter aanslaan in dergelijke omstandigheden. Het microklimaat is meestal vochtiger en warmer dan in een ijler gewas.”

Vegaplan

Er werd een samenwerking opgezet met Vegaplan. “In de richtlijn duurzaam gebruik staat dat wij naar Europa moeten rapporteren hoe we IPM realiseren in Vlaanderen. Je kan mooie regels uitwerken, maar uiteindelijk is er controle nodig. De sector vroeg om een systeem te zoeken dat niet veel meer zou kosten, en zeker niet veel meer administratie zou teweegbrengen. In Vlaanderen hebben we Vegaplan, waarin een aantal kwaliteitslastenboeken zitten die al moeten geïmplementeerd worden in de groente- en fruitsector en ook in de aardappelsector. Daarnaast moeten in het kader van de voedselveiligheid ook de sectorgidsen en het autocontrolesysteem gerespecteerd worden. We hebben beslist om hier het IPM-wagonnetje aan te hangen. Dat betekent dat land- of tuinbouwers die vandaag al aangesloten zijn en zich laten controleren in het kader van de kwaliteitslastenboeken en in orde zijn met hun autocontrole, tegelijkertijd ook de IPM-checklist kunnen laten controleren met slechts een minimale meerkost en weinig bijkomende administratie. Dat is al het geval voor het grootste deel van de Vlaamse land- en tuinbouwers.

Karolien beaamt dat haar leden ook sterk benadrukten dat ze niet nog eens een nieuwe controle en een nieuwe controleur wilden. Door dat te integreren in de IKKB-standaard (nu Vegaplan-standaard) vermijden we dat ze zich nog maar eens een halve dag moeten bezighouden met een extra controleur die van alles en nog wat komt controleren. Dat zou bovendien sowieso een gedeelte overlap zijn. Er is wel iets extra, maar de bijkomende inspanningen zijn minimaal.”

Lees hier het derde deel van dit gesprek.