Menu

Terug naar Actualiteit >Samen trots op de voedingssector

Alle regio's
Alle sectoren

Onder grote belangstelling vond op 4 december in de Bozar in Brussel de jaarvergadering plaats van Fevia, de koepel van de Belgische voedingsindustrie. De voedingssector is de grootste industriële sector van het land. Zij is zich bewust dat dit mede te danken is aan de landbouwsector. In haar duurzaamheidsdoelstellingen staat dat de voedingssector een sterke band wil hebben en onderhouden met de lokale landbouw. 61% van de grondstoffen worden immers lokaal aangevoerd.

Op de jaarvergadering legden voedingsbedrijven getuigenis af over hun streven naar duurzaamheid en naar meer export. Groeien is slechts mogelijk mits export. De troeven van Belgische voedingsproducten in het buitenland zijn diversiteit, innovatie en kwaliteit. “Die kwaliteit begint bij de landbouwers”, zei Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker, die aanwezig was op de jaarvergadering. “De Belgische voedingsindustrie mag terecht trots zijn op haar kwaliteit die wordt bekomen door vakmanschap. ‘Small country – great food’, de slogan waarmee de Belgische voedingsindustrie de wereldmarkt op gaat, is echter slechts mogelijk mede dankzij het vakmanschap van de producenten die voor de grondstoffen instaan. Samen vormen we een sterke agro-voedingssector.”