Menu

Samen naar meer weerbaarheid van de varkenshouderij

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Regio: 
Binnen twee nieuwe projecten helpen Boerenbond, Inagro en DGZ bij het praktisch toepassen van bioveiligheid op jouw varkensbedrijf.

Pieter-Jan Delbeke, landbouwconsulent

We kunnen het niet ontkennen, West-Vlaanderen is een provincie met veel varkensbedrijven en veel varkens gerelateerde bedrijven zoals slachthuizen en veevoederbedrijven. Door deze hoge densiteit is het risico op verspreiding van ziekten in deze regio reëel. Bioveiligheid is uitermate belangrijk in het beperken van deze risico’s. Hoewel we allemaal weten wat bioveiligheid is, weten we niet altijd goed hoe al deze regels praktisch toe te passen op ons bedrijf. Het vraagt soms creativiteit om passende en praktische oplossingen te vinden voor jouw bedrijf en jouw manier van werken.

Binnen twee nieuwe projecten helpen Boerenbond, Inagro en DGZ bij het praktisch toepassen van bioveiligheid op jouw varkensbedrijf. Niet alleen de weerbaarheid van je varkensbedrijf wordt aangepakt, ook jouw persoonlijke weerbaarheid wordt mee ondersteund. Via tal van workshops krijg je de kans om jouw persoonlijke communicatievaardigheden bij te spijkeren en leer je wat je rechten en plichten zijn bij een controle.

Begin 2021 startten Boerenbond, DGZ en Inagro samen twee nieuwe Leaderprojecten op, één in Midden-West-Vlaanderen en één in de Westhoek. Beide regio’s huisvesten samen 80% van de West-Vlaamse varkens, wat overeenkomt met ongeveer de helft van de totale Vlaamse varkensstapel. Gezien het grote aantal varkensbedrijven in deze regio’s is het van cruciaal belang om op elk bedrijf goede bioveiligheidsmaatregelen te hanteren. Zo voorkom je niet alleen insleep van ziekte, maar verhoog je ook de gezondheidsstatus van je varkens, wat zal zorgen voor betere technische prestaties en bijgevolg ook betere economische resultaten.

Hoewel het in theorie vaak logisch en eenvoudig is, is het in de praktijk toepassen van bioveiligheid op je eigen bedrijf niet altijd even evident. Vaak bots je op praktische problemen of weet je niet goed waar juist te beginnen. Daarom besteden we aandacht aan het praktisch implementeren van de bioveiligheidsprincipes op jouw bedrijf. Via workshops in kleine groepjes kan je met collega varkenshouders ideeën en tips uitwisselen.

Als er dan nog vragen zijn kan je via advies op maat van jouw bedrijf hulp inroepen om mee te zoeken naar creatieve en praktisch haalbare oplossingen voor het verbeteren van de bioveiligheid op jouw bedrijf. Zo streven we er samen met jou naar om de weerbaarheid van je varkens te verbeteren. 

De weerbaarheid van je varkens is een zaak, maar ook jouw weerbaarheid verliezen we in deze projecten niet uit het oog. Naast workshops over hoe je bedrijf te beschermen tegen dierziektes, organiseren we workshops die jou helpen om je beter te wapenen in een gesprek met bijvoorbeeld een controleur of een moeilijke buur. Wat zijn je rechten en plichten als varkenshouder en wat mag ik wel en niet vragen aan een controleur? Hoe communiceer ik op een constructieve manier via sociale media of met mijn directe buren? Via deze onderwerpen willen we bijdragen aan jouw persoonlijke weerbaarheid als varkenshouder.

Wil je meer info over deze projecten of heb je interesse om deel te nemen, hou dan onze communicatiekanalen in het oog en lees weldra meer over concrete acties binnen dit project. 

Beide Leaderprojecten worden deels gefinancierd door Europa, Vlaanderen en de provincie West-Vlaanderen en deels door de drie projectpartners.

Meer informatie

Sector: 
Regio: