Menu

Ruwvoedermelkproductie en eiwit van eigen land

Terug naar Actualiteit
Regio: 
Op donderdag 31 oktober gingen we met de studiekring Melkveehouders Herentals-Kasterlee op studiereis om in ons land en Nederland op zoek te gaan naar goede praktijken.

Sander Hoogstijns, landbouwconsulent

In de voormiddag brachten we een bezoek aan het melkveebedrijf van de familie Renders in Rijkevorsel. Zij slaagde erin om de totale melkproductie in vier jaar tijd te verdubbelen tot 1,4 miljoen liter. De visie van Johan bleef echter dezelfde: op een economische manier melk produceren. Zo zet het bedrijf in op een goede ruwvoederwinning, die het mogelijk maakt om 6000 liter melk per jaar uit ruwvoeder te produceren. De bedrijfsleider slaagt er verder in om per koe jaarlijks bijna 800 kg vet en eiwit af te leveren. Uitgangspunten hiervoor zijn een gezonde veestapel met een voldoende genetisch potentieel.

Na een snelle lunch trokken we de grens over naar Nederland. We werden verwacht op het melkveebedrijf Vero Jes. Michiel Scherders, bedrijfsleider en voor sommigen onder jullie ook wel bekend al keurder op veeprijskampen, nam ons mee voor een ‘rondje’ op zijn bedrijf met 400 melk- en kalfkoeien. Op dit bedrijf werkt men met duidelijke protocollen en worden de wekelijkse werkzaamheden op vaste dagen uitgevoerd (onder meer droogzetten en instrooien). Voorts betrekt de bedrijfsleider zijn medewerkers met de behaalde resultaten op het bedrijf. Eiwit van eigen land en weidegang zijn in Nederland twee actuele thema’s. Ons gastbedrijf had 150 ha land in gebruik, waarvan 100 ha als grasland waarop men weidegang toepast. Op het moment van ons bezoek werd er elke dag vers gras gemaaid dat mee gemengd werd in het rantsoen van de koeien. In de kantine hingen de meer dan 30 certificaten van honderdduizendliterkoeien die het bedrijf heeft voortgebracht, indrukwekkend! De deelnemende melkveehouders keerden met stof tot nadenken huiswaarts.

Deel deze pagina: 

Meer informatie

Regio: