RUP-procedure herziening kleinstedelijke afbakening gebied Veurne

24 maart 2022

De provincie West-Vlaanderen en de stad Veurne maken een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) op voor de herziening van het kleinstedelijk gebied Veurne.

Met dit planproces wordt in eerste plaats de grenslijn vastgelegd tussen het kleinstedelijk gebied en het buitengebied. Daarnaast wordt er in dit proces een toekomstvisie voor het ziekenhuis opgemaakt. Maar er wordt ook gezocht naar ruimte voor nieuwe voorzieningen bij het centrum en locaties voor publieke ruimte en groenvoorzieningen of bedrijvigheid.

Om dit alles een plaats te geven werden een aantal ruime zoekzones afgebakend. Dit zijn voor alle duidelijkheid nog niet de effectieve grenzen die later in het proces zullen gebruikt worden.

Publieke raadpleging

Nu volgt een periode van inspraak. Tijdens de publieke raadpleging kan iedereen ideeën en opmerkingen geven over de start- en procesnota. De publieke raadpleging loopt van 21 maart tot en met 20 mei.

Bedrijfsgilde Veurne zal alvast bekijken welke input er kan worden geleverd. Je kan als landbouwer ook individuele input leveren.

Meer info vind je via www.west-vlaanderen.be/afbakeningVeurne.

Ook per mail kan je reageren: ruimtelijkeplanning@west-vlaanderen.be

RUP Veurne
Hulp of info nodig?

Boerenbondleden kunnen in het kader van dit dossier steeds terecht bij regioconsulent Michiel Van Robaeys (0475 51 73 15 of) of dienstbetoonconsulent Dirk Vermander.