Menu

Rond de tafel met afnemers van industriegroenten

Terug naar Actualiteit
Sector: 

De stijgende kosten, maar ook de grotere uitdagingen en risico’s bij het telen van industriegroenten baren de telers van industriegroenten kopzorgen. Bovendien hadden de extreme weersomstandigheden een grote impact op de opbrengst en de kosten om de voorbije jaren industriegroenten te telen. Aangezien de contractprijs niet in dezelfde lijn meegaat, kwamen industriegroentetelers samen om een gesprek met hun afnemers te organiseren.

Boerenbondondervoorzitter Georges Van Keerberghen en een delegatie van de industriegroententelers zaten voor aanvang van de contractbesprekingen samen met een vertegenwoordiging van de afnemers, onder Vegebe-vlag. De boodschap was duidelijk: nu investeren in de contractprijzen is investeren in de toekomst van de industriegroenteteelt.

Het ongenoegen bij de industriegroentetelers is groot. Als ze verder industriegroenten moeten telen met deze verhouding tussen kostprijs en vergoeding, komt de toekomst van hun bedrijven in het gedrang. Daarom hebben ze een tijdelijke werkgroep opgericht, onder de vlag van de provinciale vakgroep Vollegrondstuinbouw West-Vlaanderen, om een contactmoment met de afnemers te organiseren en aandacht te vragen voor de wijzigende kostenstructuur op de bedrijven.

Roep om betere contractvoorwaarden

Tijdens het contact met de afnemers worden de teeltomstandigheden en moeilijkheden aangekaart, meer specifiek wordt gewezen op vier aspecten. Vervolgens wordt aan de afnemers een brief overhandigd met een duidelijk vraag: hou rekening met deze punten tijdens de onderhandelingen, want op deze manier telen is niet houdbaar.

Wijzigende klimaat. Vanwege de lange droge periodes in de afgelopen jaren is het noodzakelijk om te beregenen om de teelt te garanderen en een voldoende kwaliteit te kunnen leveren. Telers zullen hiervoor extra moeten investeren, maar ook de flexibiliteit en extra arbeidsuren (veelal na de gewone werkdag) van de teler mag hierbij niet uit het oog verloren worden.

Stijgende kosten en uitdagingen voor gewasbescherming. Meerdere gewasbeschermingsmiddelen komen onder druk te staan. Goede alternatieven zijn er niet altijd en nieuwe gewasbeschermingsmiddelen zijn veelal duurder. De druk van een aantal onkruiden en insecten neemt toe, waardoor het aantal toepassingen stijgt. Dit alles doet de kostprijs van de teelt stijgen, maar leidt soms ook tot opbrengstverlies, dat tot op heden weinig tot niet mee vertaald wordt in de contractprijs.

Seizoenarbeid. Het vinden en houden van goed (seizoen)personeel is een grote uitdaging. De krapte op de arbeidsmarkt zet een opwaartse druk op de lonen. Bovendien vraagt het tewerkstellen van personeel heel wat administratie.

Bekendmaking van contractvoorwaarden. Het is belangrijk dat telers tijdig een goede teeltplanning kunnen opmaken. Helaas stellen we vast dat de prijs en de voorwaarden elk jaar later bekendgemaakt worden. We vragen dan ook met aandrang om deze datum te vervroegen, zodat de telers een beredeneerde keuze en goede afspraken kunnen maken voor hun bedrijf.

Tijdens het overleg op 18 december konden we rekenen op de aanwezigheid van D’arta, Ardo, Greenyard Frozen, Dicogel Begro en Verduyn. We hopen op een sterk signaal en een structurele aanpak van de afnemers van industriegroenten, zodat telers verder kwaliteitsvolle groenten kunnen telen.

Deel deze pagina: 

Meer informatie

Sector: