Rol Pajotse land- en tuinbouwers in Boerenlandschap Pajottenland

17 maart 2022

De kandidatuur van het consortium Boerenlandschap Pajottenland werd weerhouden, wat betekent dat tegen mei 2023 voor het gebied een toekomstvisie (masterplan) en actieplan (operationeel plan) wordt uitgeschreven. Op 10 maart bracht de provincie Vlaams-Brabant, trekker van het Landschapsparkdossier, de Pajotse boeren rond de tafel.

De boodschap van de grote groep boeren was duidelijk: als het Pajottenland geselecteerd werd om het traject tot erkenning als landschapspark te doorlopen, dan komt dat omdat de boeren dit landschap gemaakt hebben tot wat het is. Goed bezig dus! Het label landschapspark zou er dus vooral voor moeten zorgen dat dit boerenlandschap kan worden ‘vastgeklikt’.

Wat het landschapspark dan zeker moet bewerkstelligen, is dat het areaal landbouwgrond behouden blijft en enkel kan ingevuld worden door landbouwactiviteiten. Verpaarding, vertuining en hoeves die omgevormd worden tot residentiële woningen maken de grond niet alleen onbetaalbaar voor de boer, ze zorgen er ook voor dat er te weinig begrip is voor het werk van de boer. Ook vragen de boeren appreciatie voor hun grondgebonden, vaak nog gemengde bedrijven, een model dat andere streken vooropstellen als ideaalbeeld.

Als het Boerenlandschap Pajottenland erkend wordt als landschapspark is het ook vooral de Pajotse buur die moet worden benaderd, niet de internationale toerist.

Natuurlijk biedt een landschapspark extra opportuniteiten. Daar willen de boeren graag zelf mee over nadenken. Alleen is de argwaan tegen het Vlaams beleid zo groot dat het moeilijk is om mee in de uitdaging te stappen als de spelregels, zelfs tijdens het spelen van het spel, voortdurend veranderen.

Wat de boeren vragen is, kansen om hun bedrijf uit te baten op een danige manier dat ze een inkomen kunnen verdienen wat hen toelaat hun kinderen de opvoeding te geven die ze willen geven. Land- en tuinbouwers zijn de enige actoren die hun inkomen halen uit het Pajotse landschap. Als alle actoren dit erkennen, kan er gezocht worden naar synergie en opportuniteiten. Wordt vervolgd …