Menu

Roadshow AMCRA: “Naar minder antibiotica in de pluimveehouderij”

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Donderdag vond de eerste bijeenkomst van pluimveehouders en –dierenartsen plaats. Het team van AMCRA en wetenschappers gaven handige tips en tricks om naar een meer verantwoord én minder antibioticagebruik te gaan. Bénédicte Callens van AMCRA schetste eerst de situatie van antibioticagebruik en het fenomeen van antibioticaresistentie.

Els Goossens, adviseur Diergeneeskunde studiedienst Boerenbond

Blijvende inspanningen vereist!

 Sinds de eerste metingen in 2011, heeft de hele veesector al inspanningen geleverd en wordt er een derde minder antibiotica gebruikt. Maar verdere inspanningen blijven nodig! Antibioticumresistentie heeft immers ook een belangrijke impact op de pluimveehouderij: antibiotica kosten geld en inefficiënte behandelingen zeker; pluimveehouders en hun medewerkers riskeren infecties met resistente bacteriën op te lopen en over het algemeen sterven er meer mensen aan niet te behandelen bacteriële infecties dan aan verkeersongevallen. Goed nieuws: verminderd en doordacht antibioticagebruik kan resistentie terugdringen.

Pluimveerapporten 

Wannes Vanderhaeghen van AMCRA gaf uitleg over het bedrijfseigen rapport en hoe dit te interpreteren. Pluimveehouders krijgen twee complementaire rapporten over het antibioticagebruik op hun gebruik. Eén van Sanitel-Med met maandelijkse gemiddelden, en een rapport via Belplume/ABregister vzw op basis van de opgezette loten. In het begin van de registraties bleek dat er veel foutrapporten gemaakt werden, voornamelijk door foute dieraantallen. De vele rapporten die tot 4 keer per jaar naar de pluimveehouders en de dierenartsen worden doorgestuurd, maken duidelijk dat er nog werk moet gemaakt worden van een lager antibioticumgebruik. Het grote aandeel van het gebruik van “rode” of kritische antibiotica valt niet te ontkennen. Bekijk zeker met je dierenarts de nu uitgegeven rapporten en de Belplume-nieuwsbrief en bespreek met je dierenarts waar verbetering mogelijk is.

Bioveiligheid blijft het toverwoord!

Het buitenhouden van ziektekiemen en het zo laag mogelijk houden van de infectiedruk zijn nodig om behandelingen te vermijden. Makkelijk gezegd, maar het blijft een continue uitdaging. Nele Caekebeke van de faculteit Diergeneeskunde gaf handige tips en schetste de hoekstenen van een bioveiligheidsbeleid. Nadien volgde nog een uiteenzetting over dysbacteriose, een welgekend probleem bij braadkuikens, en de risicofactoren hierop. Behandeling met antibiotica blijkt weinig effect te hebben op het al dan niet optreden van dysbacteriose. Dit gaf een zeer interessante discussie nadien. De aanwezigen waren het erover eens dat er nog in detail gekeken moet worden naar de drijfveren of aandoeningen om met een antibioticumbehandeling te starten.

 

Er is nog een gelegenheid om deze meeting bij te wonen: de volgende roadshow voor pluimveehouders en –dierenartsen gaat door op 20 februari, in het Proefbedrijf Pluimveehouderij te Geel (meer informatie vind je hier).

Deel deze pagina: 

Meer informatie

Sector: