Menu

Richtsnoeren tijdelijk stikstofkader zijn bekend

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Het Agentschap Natuur en Bos (ANB) maakte recent de richtsnoeren voor het tijdelijke stikstofkader dat minister Demir invoerde bekend.

Bron: ANB

Het Agentschap Natuur en Bos (ANB) maakte recent de richtsnoeren voor het tijdelijke stikstofkader dat minister Demir invoerde bekend. Deze richtsnoeren moeten duidelijkheid geven aan de manier waarop de vergunningsaanvragen van landbouwers beoordeeld moet worden.

Op 2 mei maakte Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir het tijdelijke stikstofkader bekend met een ministeriële instructie. Die stelt dat, in afwachting van de definitieve Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), er steeds een passende beoordeling moet worden gemaakt voor aanvragen die betrekking hebben op ammoniakemissies door veehouderij en mestverwerking. Er was echter nog veel onduidelijkheid over de manier waarop die passende beoordeling dan ook moest geëvalueerd worden. Nu scheppen de richtsnoeren van ANB meer klaarheid. Hier kan je de richtsnoeren doorlezen.

Indien je vragen hebt over de concrete toepassing van de richtsnoeren bijvoorbeeld in jouw vergunningsdossiers, neem je best contact op met het studiebureau dat je daarin begeleidt of adviseert.