Resultaten eerste project Droogte Innovatie Fonds beschikbaar

22 augustus 2022

Het eerste goedgekeurde project binnen het Droogte Innovatie Fonds (DIF) van de provincie Limburg is afgerond. Het rapport, dat beschikbaar is voor iedereen die het wil lezen, bevat een reeks aan lokale maatregelen voor watercaptatie en -opslag.

Per maatregel worden de verschillende effecten onder de loep genomen. Zo wordt duidelijk dat elke maatregel zijn voordelen en beperkingen heeft. Een mix aan maatregelen is daarom de aangewezen implementatieaanpak. Naast genomen maatregelen beschrijft de studie ook een kosten-batenanalyse die irrigatie in de akkerbouw en fruitteelt onder de loep neemt. 

De studie draagt de volledige naam 'Evaluatie van het potentieel van lokale maatregelen voor watercaptatie en -opslag voor de landbouw in Limburg'. Het werd uitgevoerd door Pcfruit vzw, PIBO-campus vzw, PVL Bocholt en Watering van Sint-Truiden. Het doel van de studie en het eindrapport is om lokale land- en tuinbouwers te helpen bij het maken van watergerelateerde beslissingen voor het al dan niet toepassen de besproken maatregels. De volledige studie is beschikbaar op Agrowaterloket Limburg. Een samenvattende matrix is hier beschikbaar. 

Heb je een vraag over duurzaam waterbeheer?

Meer informatie over duurzaam waterbeheer wordt verdeeld via het Agrowaterloket. Je kan hier terecht voor zowel inspiratie als advies over duurzaam watergebruik op jouw bedrijf. De loketfunctie zorgt ervoor dat jouw vraag terecht komt bij de juiste expert. 
 
Op het Agrowaterloket kan je eveneens terecht voor een gratis waterscan. Let op, het aantal gratis waterscans zijn beperkt! Stel je daarom snel kandidaat voor selectie. 

Bron: Agrowaterloket Limburg