Reservoir voor gezuiverd regenwater in 5 jaar terugverdiend

2 augustus 2021

Bert Vervaet baat in Lokeren samen met zijn moeder een aardbeienbedrijf uit. In 2017 investeerden ze in een reservoir met drie waterbassins en een uv-ontsmetter. In de bassins komt het regenwater terecht van de serres en het containerveld. Het wordt gefilterd en hergebruikt in de teelt. “Een goede waterkwaliteit zorgt voor aardbeien van topkwaliteit.”

“In 2010 kampten we met onvoldoende regenwater en moesten we grondwater gebruiken", zo steekt Bert van wal. "Maar ik kreeg niet genoeg grondwater opgepompt. Dat was bovendien niet goedkoop en ook de kwaliteit was niet goed. Opvang en hergebruik van regenwater leek ons een betere oplossing.”

Opslag van 11 miljoen liter hemelwater

Vandaag kan het bedrijf 11 miljoen liter hemelwater opslaan, in twee grote opslagbassins en een klein ‘werkbassin’, waarvan zo goed als al het drainwater hergebruikt wordt. De unit die het water verdeelt over het bedrijf haalt dat uit het kleine bassin. Van hieruit trekt de unit het regenwater in de mengbak, waar het gemengd wordt met het drain- en voedingswater om zo bij de aardbeien terecht te komen. De computer bepaalt de watergift en houdt hierbij rekening met de temperatuur en lichtintensiteit.

Via een grote buis loopt het regenwater van de serres in het waterbassin. Pompen brengen het opgevangen regenwater van het trayveld naar het bassin, waar het via een bezinkput en voorfilter wordt gezuiverd. Daarna komt het in het grote bassin of de bassins voor drainwateropslag terecht, waar het grof vuil eruit wordt gefilterd.

Terugverdiend in vijf jaar

Bert: “Het water dat we via een gietboom aan de planten geven, wordt opgevangen en langs een uv-ontsmetter geleid. Hierdoor kunnen we al ons drainwater, ontdaan van micro-organismen, hergebruiken in de teelt. Water van zware regenval gaat rechtstreeks naar de bezinkput en zo naar het grote bassin. Voor we het water hergebruiken, is het twee zandfilters gepasseerd. Ik hergebruik regenwater omdat het weinig tot geen voedingsstoffen bevat, waardoor de waterkwaliteit beter is. Ik ben ervan overtuigd dat ik de investering in het reservoir over vijf jaar heb terugverdiend.”

Betere kwaliteit

In een tuinbouwbedrijf is water de start van alle leven. “Met goed, zuiver regenwater verhoog je de kwaliteit van je aardbeien", zegt Bert. "Een tip: als je voldoende ruimte hebt, leg je best zo groot mogelijke bassins aan, want water kan je nooit genoeg hebben. Als je bedrijf uitbreidt, laat je je watersysteem best mee evolueren.”