jnjn

Reorganisatie bij Milcobel moet zorgen voor meer competiviteit

Milcobel kondigde de intentie aan om haar organisatie de komende maanden te hervormen om het bedrijf efficiënter en weerbaarder te maken voor de toekomst. 

De verschillende zuivelunits binnen het bedrijf worden geïntegreerd en de poederactiviteiten gedeeltelijk teruggeschroefd. Dit is volgens hen noodzakelijk als reactie op de verliescijfers van 2023. Dit betekent ook dat er 130 banen verdwijnen. De gesprekken hierover met de vakbonden worden opgestart. 

Een moeilijk jaar

2023 was een bijzonder moeilijk zuiveljaar voor alle zuivelbedrijven door enerzijds meer onzekere marktomstandigheden als gevolg van de wereldwijde geopolitieke en economische situatie en anderzijds de sterk gestegen kosten van lonen, diensten, grondstoffen… Hierdoor sloot Milcobel het jaar af met een nettoverlies van 11,6 miljoen euro op een omzet van 1,315 miljard euro. 

Bijkomend wordt Milcobel geconfronteerd met een krimpende melkplas door enerzijds melkveehouders die hun activiteiten afbouwen en anderzijds de toegenomen concurrentiestrijd tussen de kopers voor melk. Ook de moeizame implementatie van een nieuw softwarepakket in de afdeling consumentenproducten heeft geleid tot hoge bijkomende kosten. 

Inzetten op een efficiëntere organisatie en producten met meerwaarde

Dit voorval legde volgens Milcobel de noodzaak bloot om een andere organisatiestructuur te implementeren om zo meer synergiën te kunnen realiseren. Om de winstgevendheid van de onderneming te herstellen en de organisatie klaar te maken voor de toekomst, heeft Milcobel de intentie om haar zuivelunits (Premium Ingredients en Consumer Products) te integreren, om dankzij een vlakkere structuur efficiënter samen te werken. 

Verder heeft Milcobel de intentie om de poederactiviteiten in Kallo vanaf september 2024 gedeeltelijk terug te schroeven, met name in de twee kleinere poedertorens. Dit is een rechtstreeks gevolg van de krimpende melkplas en de lage zuivelnoteringen voor poeder. Melkpoeder zou dan voornamelijk nog geproduceerd worden op de meest recente hoogtechnologische installatie. Bij deze reorganisatie zouden tot 130 posities verloren gaan, voornamelijk bedienden en kaderleden, alsook arbeiders uit de poederproductieafdeling te Kallo.

Verder zet Milcobel ook in op andere maatregelen om de kosten te drukken, zoals het niet uitbetalen van managementbonussen over 2023, het beperken van nieuwe vacatures en het terugbrengen van het aantal externe consultants. 

Blik op de toekomst 

Milcobel is ervan overtuigd dat de voorgestelde reorganisatie zal leiden tot meer efficiëntie en flexibiliteit waardoor het beter zal kunnen inspelen op de markt. Milcobel blijft inzetten op een betere verwaarding van de melk in producten die maximaal renderen. Daarvoor bekijkt Milcobel mogelijke uitbreidingsplannen voor de kaasraspactiviteiten in Halen (Kaasbrik). Ook de samenwerking met Arla Foods Ingredients voor het valoriseren van de weistroom in hoogwaardige producten voor farmaceutische toepassingen, baby- en sportvoeding, is een mooi voorbeeld van meerwaardecreatie voor de leden-melkveehouders.

Voorzitter Betty Eeckhaut geeft aan dat het de ambitie van Milcobel is om de lange termijnrelatie met hun leden te versterken onder meer via het uitbetalen van een competitieve melkprijs. Bovendien is het belangrijk om als coöperatie sterk te staan om zo de melkveehouderij en zuivelverwerking in België blijvend lokaal te verankeren.

Roel Vaes: “Coöperatie versterken om vertrouwen van leden te behouden.”

“Het is voor ons zeker positief dat Milcobel initiatieven en actie onderneemt om te anticiperen op de slechte jaarresultaten”, reageert Roel Vaes, adviseur Rundvee bij de Studiedienst van Boerenbond. “De keuze om in te zetten op producten met meerwaarde en de afbouw van de melkpoederproductie is op zich zeker geen slechte keuze op langere termijn. Ook de nood om meer efficiënt te werken binnen de bedrijfsstructuur blijft hoog. Het is aan Milcobel om te bewijzen dat hun keuzes in de komende periode vruchten zullen afwerpen en vooral hen in staat zal stellen om de coöperatie te versterken en competitiever te maken. Dit zal alvast nodig zijn om het vertrouwen van de leden te blijven behouden en een verdere krimp in melk tegen te gaan.”