Menu

Terug naar Actualiteit >Rentabiliteit op melkveebedrijven stabiliseert

Alle regio's

Na de zware crisis die de melkveehouderij doormaakte in 2015 en 2016, zijn de melkprijzen in het najaar van 2016 snel gestegen. Dat gaf de bedrijven weer wat financiële ademruimte. Begin 2017 daalden de prijzen weer lichtjes, maar het ziet ernaar uit dat ze de volgende maanden stabiel blijven. Dat weerspiegelt zich in onze melkveebarometer, die zich in het eerste kwartaal van 2017 lijkt te stabiliseren.

Stabiliteit is aangewezen

De melkveebarometer, gebaseerd op de bedrijfseconomische boekhoudingen van Boerenbond, weerspiegelt de rentabiliteit op een gemiddeld melkveebedrijf. Na een sterke stijging eind 2016, is de barometer in het eerste kwartaal van 2017 nog licht gestegen tot 111% van de gemiddelde rentabiliteit van de laatste 5 jaar (referentieperiode). Ook al daalden de melkprijzen lichtjes in februari en maart, toch ligt de gemiddelde melkprijs in het eerste kwartaal van 2017 met 35,29 euro/100 liter bijna 1 euro/100 liter hoger dan in het laatste kwartaal van 2016. De voornaamste kosten (onder andere soja en kunstmest) zijn ook relatief stabiel of licht gestegen. Dit samen leidde tot de beperkte stijging van de melkveebarometer. We kunnen dus spreken van een stabilisatie, waar heel wat melkveehouders op rekenen na de twee crisisjaren.

Melkprijsvergelijking

Uit de Europese melkprijsvergelijking van LTO Nederland en de European Dairy Farmers van maart blijkt dat niet alleen bij ons, maar ook in onze buurlanden de melkprijzen tot eind 2016 sterk gestegen waren, maar nu terug stabiliseren of lichtjes dalen. De vergelijking gebeurt op basis van 100 kg standaardmelk (4,2% vet en 3,4% eiwit) voor een levering van 500.000 kg melk op jaarbasis.

De Belgische melkprijs (prijs Milcobel) is eind 2016 iets sneller en harder gestegen dan de prijzen in Nederland en Duitsland. Sinds begin dit jaar zijn de prijzen in België en Frankrijk (A-prijzen) gedaald en in Duitsland stabiel gebleven. Alleen in Nederland (prijs FrieslandCampina) zette de prijsstijging zich door, maar hier worden de melkveehouders geconfronteerd met andere beperkingen als gevolg van fosfaatproblemen. De Franse melkprijzen zijn sowieso steeds vlakker door de prijsvorming op basis van onderhandelingen tussen producenten en kopers. De prijzen zijn rekenkundige gemiddelden van een aantal individuele melkerijen. Het is opvallend dat de Duitse melkerijen het prijsniveau van de buurlanden niet halen. DMK en Müller in Duitsland betaalden in maart 2,50 tot 3 euro/100 kg melk minder dan België en Nederland.

Boter en kaas blijven de motor

De zuivelmarkten zitten sinds augustus weer in stijgende lijn. Vooral boter bereikte recordprijzen, maar ook cheddar zat op een goed niveau. Maar sinds begin dit jaar sputteren de prijzen opnieuw. Vooral volle- en mageremelkpoeder zitten in een dalende lijn, waarbij de prijs voor mageremelkpoeder gedaald is tot net boven het interventieniveau.

Opvallend is ook de enorme kloof tussen de prijs voor boter en voor mageremelkpoeder. Die is de voorbije tien jaar niet meer zo groot geweest. De wereldmarkt vraagt momenteel veel melkvet en er is slechts een beperkte vraag naar melkeiwit, vooral als gevolg van de voorraad mageremelkpoeder. De Europese interventievoorraden bedragen ongeveer 350.000 ton. Daarnaast zit er nog bijna 69.000 ton mageremelkpoeder in private opslag. De interesse om mageremelkpoeder uit interventie te kopen blijft nihil. Een positieve noot is wel dat er begin 2017 minder mageremelkpoeder geproduceerd werd op Europees niveau (-9,2%). De Europese Commissie hoopt dat de vraag naar mageremelkpoeder in mei weer aantrekt.

De grote vraag naar melkvet heeft verder ook te maken met de opwaardering van boter als product, de negatieve milieu-impact van palmolie en de tendens om meer volle yoghurt te consumeren. De combinatie van de hoge boter- en lage (magere)melkpoederprijzen leidt tot stabiele melkprijzen. Het ziet ernaar uit dat deze situatie de volgende maanden zal aanhouden. Veel zal afhangen van de evolutie van de wereldwijde melkproductie en de vraag naar melkpoeder en boter.