Rechtzetting terugvordering kinderbijslag studenten

18 november 2021

Door een wijziging in de wetgeving rond kinderbijslag, zijn er bij studenten problemen omdat ze meer dan 80u per maand gepresteerd hebben als seizoenarbeider. Hierdoor wordt (een gedeelte van) de kinderbijslag teruggevorderd. Vanuit Boerenbond hebben we dit kunnen rechttrekken voor 2020 en 2021. Indien er bij jou studenten gewerkt hebben en met dit probleem te maken hebben, kan je de contactgegevens doorgeven aan ons. We ondernemen vanuit Boerenbond met deze gegevens dan stappen om de terugvordering van kindergeld recht te trekken via het kinderbijslagfonds.

Door het invullen van dit formulier geef je de toestemming om deze gegevens te bezorgen aan de kinderbijslagfondsen voor een rechtzetting van de terugvordering van het kindergeld.