Menu

Raad van State vernietigt aangepast Soortenbesluit

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Regio: 
Door de vernietiging geldt opnieuw het oorspronkelijke besluit uit 2009.

Vogelbescherming Vlaanderen trok naar de Raad van State tegen de aanpassingen van het Soortenbesluit, die de Vlaamse regering in 2016 goedkeurde. De Raad van State heeft het besluit uit 2016 daarop vernietigd.

Het Vlaams Soortenbesluit, dat bestaat sinds 2009, regelt de bescherming van soorten in Vlaanderen. Het bevat ook een aantal afwijkingsmogelijkheden, onder meer voor de bestrijding van vogels zoals kraaien, om schade aan landbouw te voorkomen. In 2016 heeft de Vlaamse regering enkele aanpassingen goedgekeurd, onder meer om die bestrijdingsregeling administratief te vereenvoudigen, om sommige bijkomende middelen zoals Larsenkooien toe te laten en ook de brandgans op te nemen als soort die bestreden mag worden.

Vogelbescherming Vlaanderen trok tegen die aanpassingen naar de Raad van State en die heeft nu het besluit uit 2016 vernietigd. Daardoor geldt opnieuw het oorspronkelijke besluit uit 2009, dat ook al bestrijding toeliet, maar die moest gemeld worden aan het Agentschap voor Natuur en Bos én aan de gemeente. De komende periode duidelijker worden hoe hiermee in de praktijk omgegaan wordt.

De vernietiging door de Raad van state heeft ook tot gevolg dat de rechtsgrond voor schadevergoeding bij schade door wolven wegvalt. Boerenbond vraagt om hier gauw een oplossing voor uit te werken. De minister beloofde al dat ze zo snel mogelijk de gevolgen van het arrest van de Raad van State zou verhelpen.