Menu

Publieke bevraging over tweede pijler GLB na 2020

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Regio: 

Nu de Europese Commissie de grote lijnen voor het toekomstige Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) uit de doeken heeft gedaan, zijn de voorbereidingen van het nieuwe GLB na 2020 echt op gang getrokken. Daarom organiseert het Departement Landbouw en Visserij een publieke bevraging over de invulling van de tweede pijler van het GLB na 2020. Deze bevraging vindt plaats op 15 februari in Rillaar en op 22 februari in Waregem.

Al op 29 november publiceerde de Europese Commissie de grote lijnen voor het toekomstig Gemeenschappelijk Landbouwbeleid na 2020. De Vlaamse overheid wil in het kader van het toekomstige plattelandsontwikkelingsbeleid, de zogenaamde tweede pijler van het GLB, zo goed mogelijk inspelen op de specifieke noden rond de volgende drie thema’s.

  • de Vlaamse landbouw,
  • het milieu gelinkt aan landbouw,
  • het Vlaamse platteland.

Daarom organiseert het Departement Landbouw en Visserij in samenwerking met het Vlaams Ruraal Netwerk, een publieke bevraging over deze noden.

Tijdens deze publieke bevraging wil men in kaart brengen welke behoeftes er binnen de Vlaamse landbouw bestaan. Dit evenement staat open voor iedereen, elke burger en/of organisatie. Het aantal deelnemers per organisatie kan beperkt worden met het oog op een brede en evenwichtige vertegenwoordiging van alle belanghebbenden.

Voor meer informatie kan je terecht op de website van het Departement Landbouw en Visserij.