Menu

Provinciale maatregelen en praktische oplossingen voor seizoenarbeiders: een overzicht

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Regio: 
In de komende weken zal een groot aantal seizoenarbeiders naar Vlaanderen komen om arbeid te verrichten in de land- en tuinbouw. In eerste instantie in de fruitteelt, maar mogelijk komen er ook seizoenarbeiders voor andere land- en tuinbouwsectoren. De provinciegouverneurs hebben specifieke regels uitgevaardigd met oog voor de bescherming van de arbeiders enerzijds, en de bedrijfscontinuĆÆteit anderzijds.

Bron: Boerenbond

Hoewel provinciaal besloten, zijn ze allen identiek aan elkaar en zijn volgende regels dus eenvoudigweg voor alle land- en tuinbouwers van toepassing.

Seizoenarbeider uit oranje of rode zone -> test!

Werknemers uit het buitenland die zich inschrijven als seizoenarbeider en die afkomstig zijn uit een land dat in het reisadvies van de FOD Buitenlandse Zaken als oranje of rode zone is aangeduid, moeten zich bij aankomst in de provincie meteen laten testen op het coronavirus COVID-19 en in afwachting van het resultaat in quarantaine gaan.

Seizoenarbeider uit groene zone -> temperatuurmeting!

Werknemers uit het buitenland die zich inschrijven als seizoensarbeider en die afkomstig zijn uit een land dat in het reisadvies van de FOD Buitenlandse Zaken als groene zone is aangeduid, moeten hun temperatuur laten nemen door de werkgever bij aankomst. Bij verhoogde temperatuur of duidelijke ziektesymptomen dient meteen een arts te worden geraadpleegd.

Via een excelformulier  dat je bezorgt aan de afdeling landbouw van jouw gemeente, geef je regelmatig alle seizoenarbeiders (ook groene) aan die je binnenkort op je bedrijf verwacht. Daarin geef je duidelijk aan uit welk land en welke kleurenzone ze komen. Op basis hiervan worden controlediensten/artsen verwittigd, en wordt een mobiele controledienst naar jouw bedrijf gestuurd.

  • Naam van je bedrijf
  • Adres van je bedrijf
  • Naam personeelsverantwoordelijke + gsm-nummer
  • Hoeveel seizoensarbeiders verwacht je op je bedrijf?
  • Uit welke landen komen deze seizoensarbeiders?
  • Wanneer komen deze seizoensarbeiders aan op je bedrijf?

Alle seizoenarbeiders -> periodieke temperatuurmeting

De werkgevers worden verplicht om dagelijks de temperatuur te nemen van hun ingeschreven seizoenarbeiders, deze te registreren en bij verhoogde temperatuur of duidelijke ziektesymptomen meteen een arts te raadplegen.

De registratie van temperaturen kan gebeuren op een formulier dat enkele provincies opleggen. We opteren ervoor om dit in alle provincies te gebruiken.

Bubbels van 10 werknemers

De seizoenarbeiders worden tewerkgesteld in dezelfde, vaste groepen van maximaal 10 personen. Indien er in de groep een hoge temperatuur wordt vastgesteld of er een duidelijk vermoeden van besmetting bestaat, dient de ganse groep te worden afgezonderd in afwachting van het testresultaat.

Pas hierbij de veiligheidsfiches, die Boerenbond opstelde, steeds goed toe!

Zorg dat je alvast concrete oplossingen voorhanden hebt waar je eventuele besmette personen in kan huisvesten. Verhuurders van wooncontainers kunnen je hierbij helpen. Boerenbond tracht hier alvast de nodige contacten te leggen (we houden je op de hoogte).

 

Ook wanneer seizoenarbeiders via een uitzendkantoor bij jou werken, ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse temperatuurmetingen en eventuele coronatesting.