Provincie Oost-Vlaanderen focust op de sierteelt

10 maart 2022

Door het grote succes in 2021 van het project ‘Lokaal Ondernemen – Lokaal Genieten’ trekt de provincie Oost-Vlaanderen ook in 2022 extra financiële middelen uit voor de begeleiding op maat van land- en tuinbouwbedrijven die willen starten in de korte keten.

Samen met het Steunpunt Korte Keten trekt de provincie Oost-Vlaanderen volop de kaart van de korte keten. Net als de hele land- en tuinbouwsector professionaliseert ook de korte keten. Het wordt meer en meer een echte bedrijfsvisie, een andere manier om te groeien met je bedrijf binnen land- en tuinbouw. Dit is niet anders voor de sierteeltsector, en aangezien Oost-Vlaanderen dé sierteeltprovincie is bij uitstek, zal er in 2022 een extra focus komen op deze sector binnen de korte keten. Om dit concreet te maken worden minstens vijf begeleidingstrajecten voorbehouden voor sierteeltbedrijven.

De professionalisering van de korte keten vraagt van het Steunpunt Korte Keten een geheel nieuwe aanpak, een andere manier van advisering en begeleiding waarbij bedrijven over een langere periode en intensiever en op maat begeleid worden. Heb je interesse om op een onderbouwde manier een korteketenactiviteit uit te bouwen en wil je hierbij graag op maat begeleid worden, dan kan je dit melden bij tdhondt@samenferm.be. Mogelijke begeleidingen kunnen kaderen binnen bijvoorbeeld een gepersonaliseerd marketingverhaal, kostprijsberekening, unieke bedrijfsoriëntatie, begeleiding op maat in het kader van de FAVV-regelgeving, omschakeling naar bio, nieuwe teelt, circulaire bedrijfsvoering, gebruik van reststromen …

Aanmelden kan vanaf nu via bovenstaand e-mailadres. Hiermee wacht je best niet te lang. De middelen van de provincie zijn beperkt en maximaal 15 bedrijven komen in aanmerking.

Ann Detelder, Steunpunt Korte Keten

adetelter@samenferm.be