water

Provincie bestrijdt wateroverlast

21 oktober 2021

Provincie bestrijdt wateroverlast en verhoogt de waterbeschikbaarheid bij droogte

Op woensdag 6 oktober keurde de Oost-Vlaamse provincieraad het ontwerp voor de herinrichting van het overstromingsbekken in de Moerasstraat in Kruisem goed, waarbij er aandacht is voor een buffer- en spaarfunctie, dubbel gebruik tegen droge voeten en het overwinnen van een droogteperiode.

Zo kan in periodes van droogte water worden gecapteerd. Land- en tuinbouwers kunnen dat water dan gebruiken om bijvoorbeeld hun akkers te irrigeren. Er wordt ook een openbare vulplaats voor sproeivloeistoffen aangelegd.

Water sparen voor drogere periodes

Sinds 2014 is het overstromingsgebied aan de Moerasstraat in Kruisem in handen van het provinciebestuur. Na jarenlange aanslibbing is het noodzakelijk om het bekken te ruimen zodat de bufferfunctie in het kader van het bestrijden van wateroverlast, geoptimaliseerd wordt. Bij hevige regenval wordt het regenwater immers tijdelijk gestockeerd in het overstromingsgebied. Zo strijden we voor droge voeten.

Naast wateroverlast vormt ook droogte de afgelopen jaren een probleem. Het lijkt logisch, overstromingsgebieden, eens gevuld met overstromingswater, ook in te zetten als waterreserve voor land- en tuinbouwers in tijden van droogte. In zomerperiodes kan het echter ook hard regenen. Als de overstromingsgebieden op dat moment (deels) gevuld zijn met water, kunnen zij hun rol in het verminderen van de wateroverlast niet optimaal vervullen en dreigt er ernstige waterschade.

Vulplaats voor sproeivloeistoffen

Land- en tuinbouwers zullen water kunnen capteren om bijvoorbeeld hun akkers te irrigeren. Het onttrekken van het water is volledig gratis. Het zal wel gemeld moeten worden op het meldingsloket, net zoals dat nu al gebeurt bij het onttrekken van water uit onbevaarbare waterlopen.

Er wordt ook een openbare vulplaats voor sproeivloeistoffen aangelegd. Hierbij kunnen landbouwers en loonsproeiers hun spuittoestel op een veilige en eenvoudige manier vullen met water, met een minimale kans tot verontreiniging. Accidenteel overlopen van tanks of morsen worden opgevangen op een betonnen constructie opgevuld met teelaarde. In de teelaarde zijn micro-organismen aanwezig die gewasbeschermingsmiddelen afbreken. Zo dringen we met z’n allen puntvervuilingen terug.