Menu

Provinciale subsidies voor jouw project

Terug naar Actualiteit
Regio: 
De komende weken kunnen projecten en acties steun aanvragen bij de provinciale landbouwkamer. Hiervoor lopen er momenteel twee subsdiereglementen: de activiteitssubsidies en subsidies voor activiteiten in het kader van de Zomer van de Korte Keten.

Els Corbeels, provinciaal secretaris

Activiteitssubsidies

Naar jaarlijkse gewoonte worden subsidies voorzien voor projecten en acties van land- en tuinbouworganisaties en verenigingen. Nieuw dit jaar is dat er, na de eerste ronde dit voorjaar, ook subsidies worden voorzien voor acties en projecten die in het najaar plaatsvinden. De focus ligt op acties en projecten die inzetten op het imago van land- en tuinbouw in Vlaams-Brabant en die de communicatie verbeteren tussen producenten en consumenten. Heb je als bedrijfsgilde of studiekring een origineel idee of een leuke actie, waarvoor je nog wat extra financiering zoekt? Verenigingen en organisaties van land- en tuinbouwers kunnen voor vrijdag 18 september een aanvraag indienen voor ondersteuning van hun project.  

Zomer van de Korte Keten

Door de coronacrisis werd de week van de korte keten omgedoopt tot een Zomer van de Korte Keten, die plaatsvindt van 21 juni tot 21 september. De provincie Vlaams-Brabant promoot hierbij haar streek- en hoeveproducenten en koppelt ze aan fietstochten en wandelingen. Organisatoren die tijdens de zomer een korteketenactiviteit willen organiseren, kunnen aanspraak maken op een subsidie van de provinciale landbouwkamer. Deze aanvragen moeten ingediend zijn voor 15 juli.

Stuur Els een mailtje of kijk op www.vlaamsbrabant.be/landbouw of www.vlaamsbrabant.be/korteketen

Deel deze pagina: 

Meer informatie

Regio: