Menu

Project WaterWijs: creatieve oplossingen verdienen navolging

Terug naar Actualiteit
Thema: 
Regio: 
In dit project wordt getracht om waterwijze oplossingen te delen met de hele sector, workshops te organiseren om het waterevenwicht te bereiken en waterkansen die momenteel obstakels kennen toch te benutten.

Lien Vandebroeck, regioconsulent Boerenbond

De droogteperiodes die gepaard gaan met de klimaatverandering treffen onze sector zeer ernstig. Ze vormen een bedreiging voor de economische én mentale draagkracht van vele bedrijven. Niet alleen de gewasgroei en de lokale voedselproductie, maar ook het behoud van ons landschap en van onze streekidentiteit hangt mee af van de mate waarin wij als land- en tuinbouwers erin slagen om de toenemende droogteperiodes te overbruggen. Daarom lanceert de provincie Vlaams-Brabant het project Waterwijs. In dit project wordt getracht om waterwijze oplossingen te delen met de hele sector, workshops te organiseren om het waterevenwicht te bereiken en waterkansen die momenteel obstakels kennen toch te benutten.

Help je collega’s met je ervaring

Uitdagingen brengen vaak het beste in mensen naar boven en leiden tot creativiteit. Meerdere collega-land- en tuinbouwers hebben zelf oplossingen ontwikkeld, zowel om meer water op te slaan als om de gewassen beter doorheen droogteperiodes te helpen. WaterWijs wil meehelpen om deze creatieve oplossingen te ontsluiten voor de hele sector.

We zoeken vijf gastbedrijven die elk minstens drie groepen van maximum tien personen ontvangen. Tijdens dit groepsbezoek licht je de ‘waterwijze’ techniek, methode, machine … toe en kunnen je collega’s aftoetsen op welke manier dit inpasbaar is in hun eigen bedrijfsvoering. Als er meer dan vijf kandidaat-gastbedrijven zouden zijn, zal een selectie gebeuren op basis van kwalitatieve criteria.

Proefcentrum Pamel in waterevenwicht

Binnen WaterWijs wordt de impact van de innovatieve wateraanpak op de bedrijfsvoering en op de teelten van Proefcentrum Pamel geïnventariseerd en geëvalueerd. Daarna worden de opgedane ervaringen en inzichten uitgedragen. Deze kennis wordt gebruikt als vertrekpunt om tijdens drie interactieve workshops minstens vijftien tuinbouwers uit te dagen om zelf te kijken naar de mogelijkheden voor een betere waterbalans op hun bedrijf. De workshops zullen plaatsvinden in het najaar van 2021 of het voorjaar van 2022. Heb je hiervoor interesse, dan kan je je alvast aanmelden.

Waterkansen benutten

Voor vijf concrete cases werkt WaterWijs mee aan het oplossen van knelpunten, om de match tussen een lokale wateraanbieder en een lokale watervrager te bewerkstelligen. Per case worden de stappen en oplossingen verwerkt in een stappenplan, dat voor soortgelijke situaties in de toekomst gebruikt kan worden, om zo sneller tot het gebruik van beschikbaar water te komen.

Ken je zo’n dergelijke waterkans? Ligt er in de buurt van jouw bedrijf een groot dakoppervlak? Heb je plannen voor een bufferbekken? Ken je een bedrijf dat restwater van mogelijk aanvaardbare kwaliteit heeft? Meld het aan, zodat we samen kunnen werken aan een betere waterbeschikbaarheid en meer waterzekerheid, met oog voor de waterkwaliteit.

Meer informatie

Thema: 
Regio: