Menu

Procedure voor de vrijstelling van sociale bijdragen

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Regio: 
In dit artikel bespreken we de procedure die je moet volgen voor het aanvragen van vrijstelling van sociale bijdragen. We geven ook enkele voorbeelden.

Annelies Coussé, tuinbouwconsulent Boerenbond

De hardfruitsector gaat momenteel door een crisis. Een van de maatregelen die werden aangekondigd na de erkenning als sector in crisis is de mogelijkheid om vrijstelling van socialen bijdragen voor 4 tot 5 kwartalen aan te vragen. Er werd met de overheid een eenvoudige en snelle aanvraagprocedure afgesproken voor het tweede, derde en vierde kwartaal van 2019.  In dit artikel bespreken we de te volgen procedure.

Wat moet je doen?

Je beslist om je bijdragen vanaf het tweede kwartaal niet meer te betalen. Je sociaal verzekeringsfonds zal wel afrekeningen blijven sturen, maar je kunt die opzij leggen. Nadat je de laatste afrekening hebt ontvangen waarvoor je vrijstelling wenst, vraag je de vrijstelling aan.

Een voorbeeld. Als je vrijstelling wenst voor de drie genoemde kwartalen van 2019, doe je geen enkele betaling en wacht je tot je de afrekening van het vierde kwartaal ontvangen hebt. Daarna vraag je de vrijstelling aan voor de drie onbetaalde afrekeningen. Je sociaal verzekeringsfonds zal daarop de afrekeningen annuleren.

Verwittig altijd je sociaal verzekeringsfonds!

Als je beslist om je toekomstige afrekeningen niet te betalen, verwittig dan zeker het sociaal verzekeringsfonds. Vergeet niet om je rijksregisternummer te vermelden.  Deze verwittiging is nodig om inningsprocedures te vermijden.

Hoe vraag je de vrijstelling aan?

Je moet daarvoor het wettelijk verplichte aanvraagformulier gebruiken. Daarin moet je alleen de vakken invullen die aangeduid zijn met een rode kader (deel 1, 2, 6 en 7 + vak 6 op pagina 4). De andere vakken mag je negeren.

Nadat je de afrekening van het vierde kwartaal ontvangen hebt (eind oktober) stuur je de aanvraag aangetekend naar je sociaal verzekeringsfonds. Je kunt het ingevulde aanvraagformulier op dat moment ook scannen en mailen naar de mailbox van het kantoor van je sociaal verzekeringsfonds. Je vindt het mailadres op je afrekeningen.

Wat zijn de gevolgen van een vrijstelling?

Door een vrijstelling van je voorlopige bijdragen vervallen je pensioenrechten voor de betrokken kwartalen.  Ter indicatie: als je recht hebt op het minimumpensioen als alleenstaande zal een kwartaal vrijstelling van sociale bijdrage je pensioen doen dalen met ongeveer 85 euro per jaar.

Je kunt altijd beslissen om de vrijgestelde bijdragen later toch te betalen, binnen een termijn van 5 jaar. Je pensioenrechten worden dan heropend.

Je rechten in de ziekteverzekering blijven behouden, ondanks de vrijstelling. Het overbruggingsrecht kan wel in het gedrang komen.

Boerenbond ijvert voor een wetsverbetering

We werken met andere beroepsorganisaties samen aan een wetsvoorstel om, ondanks een goedgekeurde vrijstelling van sociale bijdragen, toch pensioenrechten op te bouwen. We hebben goede hoop op een gunstige afloop. Maar dit dossier zal voor een volgende regering zijn. We volgen dit zeer nauwgezet op.

Kan je ook vrijstelling aanvragen voor andere afrekeningen?

Jazeker, je kunt ook vrijstelling aanvragen voor afrekeningen die je in het voorbije jaar ontvangen hebt, zowel voor kwartaalafrekeningen (voorlopige bijdragen) als voor eindafrekeningen (definitieve bijdragen). Maar dat vergt veel meer administratieve inspanningen van jouw kant omdat je dan het volledige wettelijke aanvraagformulier moet invullen en de nodige bewijsstukken moet bijvoegen. En je hebt voor die afrekeningen geen garantie dat het RSVZ de vrijstelling ook zal toekennen.

Deel deze pagina: