Menu

Premie voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Elke lidstaat heeft binnen het Europees landbouwbeleid de keuze om gekoppelde steun te organiseren. Vlaanderen heeft ervoor gekozen om gekoppelde steun te betalen voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij. In dit artikel brengen we een aantal belangrijke data en voorwaarden die verband houden met de regeling voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij.

Departement Landbouw en Visserij

Overdracht van premierechten voor zoogkoeien

Van 30 september tot en met 30 november 2019 kunnen premierechten voor zoogkoeien worden overgedragen. Het is de overlater die tijdig een aanvraag voor overdracht van premierechten moet indienen op het e-loket Landbouw en Visserij.

Bij een volledige bedrijfsovername kunnen de premierechten gedurende het hele kalenderjaar overgedragen worden, maar beide partijen moeten zich ervan bewust zijn dat de premierechten pas op 1 januari van het volgende kalenderjaar op naam van de overnemer komen te staan. De overlater zal de premiebetaling voor het lopende kalenderjaar ontvangen, maar het is de overnemer die aan de premievoorwaarden moet voldoen vanaf het moment van de bedrijfsovername.

Overdrachten van premierechten bij een volledige bedrijfsovername worden dus ofwel geregeld via het formulier 'Melding van een volledige bedrijfsovername', ofwel via het e-loket (van 30 september tot en met 30 november).

Raadpleeg de voorwaarden voor overdracht van premierechten voor zoogkoeien

Premierechten voor zoogkoeien uit de reserve

Van 30 september tot en met 30 november 2019 kan een aanvraag voor premierechten voor zoogkoeien uit de reserve worden ingediend via het e-loket Landbouw en Visserij.

Als jonge starter heeft de landbouwer twee jaar de tijd om de 15 premierechten eenmalig aan te vragen, dus in november 2019 of 2020.

Meer info, ook over alle premievoorwaarden in 2020, vind je op de website van het departement Landbouw en Visserij.

Deel deze pagina: 

Meer informatie

Sector: