Menu

UITGESTELD - PREIdag op 13 november 2020

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Regio: 
PCG organiseert i.s.m. Departement Landbouw en Visserij en Boerenbond een PREIdag op het proefcentrum in Kruishoutem op 13 november 2020. Er is een voormiddagsessie die start om 9.00 u en een namiddagsessie die start om 13.30 u. Deze opleiding is geldig als opleiding fytolicentie. Opgelet: Omwille van de huidige evolutie van Covid-19 werd beslist om de PREIdag uit te stellen tot begin 2021.

Programma

Op deze PREIdag zullen volgende onderwerpen aan bod komen:

 • Bemesting:
  • N-bemesting, bladvoeding, plantversterkers, stimulantia
  • Stikstofverwijdering uit drainagewater
  • Toepassing van precisielandbouw in de preiteelt
 • Rassenkeuze:
  • Late herfst, industrie, winter i.k.v. IPM
 • Gewasbescherming:
  • Onkruid– en insectenbestrijding (mineervlieg, trips)
  • Spuittechniek
 • Beregening en mechanisatie:
  • Druppelirrigatie, demo oprollen druppelslangen
  • Demo plantmachine

Meer info over deze PREIdag kan je hier vinden. 

Inschrijven

Inschrijven voor deze dag is verplicht en dien je te doen voor 10 november. Dit kan hier of via mail naar john@groenteteelt.be (09 381 86 86).

 

 

Deel deze pagina: