In de podcast ‘How are urban farmers changing the world’ bespreekt Boerenbondconsulent Nele Lauwers de diverse vormen van stadslandbouw en hoe deze kunnen bijdragen aan stedelijke uitdagingen. Terwijl voedselproductie vaak een centrale rol speelt, zijn er meestal ook andere activiteiten van belang. Stadslandbouw brengt de stedeling opnieuw in contact met voedselproductie en legt actief de link met de landbouwer. Dit draagt bij aan meer respect voor voedsel én producent. Vaak is het ook een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten in een groene context, wat bijdraagt aan het mentale welzijn van stedelingen. Tenslotte worden mogelijkheden verkend over hoe stedelijke voedselproductie een rol kan spelen in het extra bufferen van regenwater, het gebruiken van warmte of elektriciteit dat anders verloren gaat, nieuwe technieken om te produceren op een kleine oppervlakte. Vaak ontstaan hier innovaties die uiteindelijk ook bijdragen aan uitdagingen van land- en tuinbouw in het algemeen.

In een informeel gesprek met gastheer Zjef Van Acker vertelt Nele hierover meer. Het gesprek kan je hieronder herbekijken of kan je herbeluisteren via Spotify.

Meer weten?

Op een online conferentie van EFUA (29 en 30 maart) kom je meer te weten over de diverse vormen van stadslandbouw en welke actoren hier momenteel werk van maken op Europees en Globaal niveau. Boerenbond is partner binnen het EFUA-project en coördineert een rondetafel gesprek met stakeholders op 30 maart. Inschrijven kan hier.

Bij vragen of bedenkingen kan je contact opnemen met onze consulent: nele.lauwers@boerenbond.be