dfd

Peulvrucht in de kijker bij proefveldbezoek hoeve Bottelare

Het areaal peulvruchten vergroten in Europa, dat is het doel van het Horizon Europe project LEGENDARY. Eenentwintig partners bundelen de krachten om dit te realiseren, door in te zetten op het kwantificeren van ecosysteemdiensten zoals bodemvruchtbaarheid, bestuiving, stikstofbenutting, reductie van broeikasgassen en erosiereductie. Ze focussen daarbij op eenjarige en meerjarige peulvruchten in verschillende agroklimatologische zones in Europa. Op 26 juni bezoek je de Vlaamse proeven op proefhoeve Bottelare. 

Neem zelf een kijkje

Op 26 juni 2024 zet de Proefhoeve Bottelare (UGent/HOGENT) de veldproeven van het LEGENDARY-project in de kijker tijdens het jaarlijkse proefveldbezoek van de proefhoeve. Wil je zien hoe de verschillende eenjarige en meerjarige peulvruchten van het project groeien in verschillende teeltsystemen, schrijf je dan snel in! 

Horizon Europe: 21 partners uit 11 landen

In 2024 startte het vierjarige Horizon Europe project LEGENDARY. LEGENDARY is een samenwerking van experten uit 11 landen. De 21 partners zijn universiteiten, bedrijven en organisaties, waaronder de Vlaamse partners UGent, HOGENT, Inagro en Boerenbond. UGent is coördinator van dit ambitieus project.
 

Innovatief & uitdagend

Het LEGENDARY project zal kant-en-klare indicatoren aanleveren waarmee landbouwers en adviseurs de voordelen van de teelt van peulvruchten kunnen evalueren en waarderen. De projectpartners zullen hiervoor (1) gegevens verzamelen in veldproeven op onderzoeksinstituten en via demonstratieproeven op landbouwbedrijven, (2) innovatieve meetinstrumenten en methodes, zoals sensoren en machine learning, inzetten om de ecosysteemdiensten van peulvruchten te kwantificeren in combinatie met standaard observatiemethoden en (3) gebruiksvriendelijke tools ontwikkelen om landbouwers en adviseurs te ondersteunen bij hun keuze voor peulvruchten en teeltsystemen.


Het toenemende areaal van peulvruchten zal bijdragen tot meer gediversifieerde landbouwsystemen, een grotere voedseldiversiteit en de verdere opbouw van agrobiodiversiteit in de EU.
 

Betrokkenheid van de hele landbouwsector

Het LEGENDARY project wil de volledige landbouwsector betrekken bij het project door workshops en demo’s te organiseren voor landbouwers, landbouwadviseurs en andere belanghebbenden. Dit garandeert een betere implementatie van de projectresultaten in de huidige en toekomstige landbouwpraktijken. Wil je ook op de hoogte blijven van de projectresultaten binnen het LEGENDARY project? Bezoek de website www.legendaryproject.eu en schrijf je daar in op de nieuwsbrief. 
 

Bron: HOGENT