Peter Grugeon wordt per 1 juni de nieuwe CEO Milcobel

De Raad van Bestuur van Milcobel kondigt aan dat Peter Grugeon vanaf 1 juni wordt aangesteld als nieuwe Chief Executive Officer van de zuivelcoöperatie.

Met Peter Grugeon haalt Milcobel een heel ervaren manager binnen. Zijn uitgebreide expertise in de agrifood- en zuivelsector, en grote affiniteit met de melkveehouderij maken van hem de geschikte kandidaat voor de positie van CEO binnen Milcobel.

Na zijn studies als bio-ingenieur (specialisatie voedingstechnologie & microbiologie), ging Peter aan de slag als proces- & projectingenieur bij Vandemoortele. Vervolgens bekleedde hij verschillende managementfuncties zowel in eigen land als internationaal bij onder andere Greenyard, Puratos en Vandemoortele. Hij was ook de eerste externe CEO van het familiale zuivelbedrijf Inex, waar hij een grondige transformatie doorvoerde. Na een tussenstap naar labelbedrijf MCC, keert Peter nu terug naar de zuivelsector.

Zuivelervaring sterk pluspunt

Voorzitter Betty Eeckhaut: “Peters zuivelervaring is een sterk pluspunt. Hij begrijpt de uitdagingen waar zowel de melkveehouderij als de zuivelsector vandaag mee te kampen hebben. Dankzij zijn uiteenlopende functies heeft Peter een goed zicht op de complexiteit van de volledige keten en brengt hij niet enkel commerciële maar ook operationele ervaring met zich mee. We merken ook een grote gretigheid om in Milcobel aan de slag te gaan en een succes te maken van de geplande reorganisatie, en daarnaast het bedrijf én de coöperatie ook naar de toekomst toe sterk te verankeren. Hij is de geknipte persoon die enerzijds rust gaat brengen, maar anderzijds ook moedige beslissingen zal nemen. Bovendien spreekt de mensgerichte aanpak van Peter ons sterk aan. Hij is iemand die verbinding zoekt, met zowel de leden leveraars als de medewerkers en de buitenwereld. Hij is een bruggenbouwer. De Raad van bestuur is verheugd om met Peter Grugeon het volgende hoofdstuk van Milcobel te schrijven."

CEO Peter Grugeon: “Ik ben erg blij met mijn terugkeer naar de zuivel- en agrifoodsector. Dit is waar mijn passie ligt. Ik geloof heel sterk in het coöperatieve gedachtengoed en wil er samen met alle leden én medewerkers een succes van maken. Met respect voor elkaar. Wat mij betreft moeten we een coöperatie runnen als een familiebedrijf. We moeten elke steen omdraaien om te zorgen dat we finaal bottom-line een goed resultaat neerzetten en voldoende winst maken om onze leden ook effectief die meerwaarde te bieden. Een marktconforme melkprijs is daarbij de basis. Maar willen we ook meer teruggeven aan onze leden, dan kan dat enkel als we een efficiënte organisatie zijn, waar we net als elk ander bedrijf streven naar maximalisatie van ons resultaat. Dat betekent niet enkel op korte termijn denken, maar ook op middellange en lange termijn. In het verleden heb ik sterk ingezet op zaken als continu verbeteren, operational excellence, aandacht voor kwaliteit, veiligheid, maar ook strategisch de juiste dingen doen en meerwaarde gaan zoeken in sales en toegevoegde waardeproducten. Durven keuzes maken, maakt daar deel van uit. Dat zal ook hier van pas komen. Ik neem de uitdaging met beide handen aan.”

Ontmoeting met de leden tijdens de Algemene Ledenvergaderingen

Eind mei, organiseert Milcobel naar jaarlijkse gewoonte de Algemene Ledenkringvergaderingen in al haar ledenkringen. Peter Grugeon zal er persoonlijk aanwezig zijn om meteen in dialoog te gaan met de Milcobel- leden. Voor de coöperanten de ideale gelegenheid om van bij de start kennis te maken met de nieuwe CEO.

Bron: Milcobel.