Permanent onttrekkingsverbod op kleine, ecologische waterlopen

21 april 2022

Nadat de andere provincies op 1 januari een onttrekkingsverbod uitvaardigden, voerde ook gouverneur van West-Vlaanderen Carl Decaluwé  op 1 april een onttrekkingsverbod in voor onze provincie.

Het verbod heeft betrekking op alle onbevaarbare waterlopen en publieke grachten in het stroomgebied van de Bornebeek en de bovenloop van de Hertsbergebeek. De maatregel wordt genomen om de ecologische doelen te halen en de zeldzame, zeer kwetsbare vissoorten te beschermen. Het verbod geldt het hele jaar rond.

De onttrekkingsverboden zijn online raadpleegbaar op www.wateronttrekking.be en worden bijgewerkt bij tijdelijke verboden. De beslissing van de gouverneur is genomen op basis van het advies van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW).

Op het permanent verbod zijn een beperkt aantal uitzonderingen voorzien. Weidepompen voor drenking van vee in weides en gemachtigde onttrekkingen door de waterbeheerder via een gravitaire overloop met vaste hoogte voor zover de minimumpeilen verzekerd blijven zijn toegelaten. Verder mogen de hulpdiensten als er geen alternatief voorhanden is, onttrekken uit de waterlopen.