Perentelers gezocht voor onderzoek naar impact van droogte

17 december 2021

Brecht Bamps, KU Leuven, start een doctoraatsstudie over de impact van droogte en hitte op de Vlaamse perensector (cv. Conférence) onder huidige en toekomstige klimaatomstandigheden. Aangezien we onderzoek op fruitteelt alleen maar kunnen toejuichen, willen we Brecht graag mee op weg helpen.

Brecht heeft u als perenteler nodig om zijn onderzoek van op een goede basis te kunnen starten. Hieronder lees je meer informatie over het project.

Waarom dit onderzoek?

Droogte en hitte zijn de afgelopen jaren een hot topic in de Vlaamse fruitsector. Ze veroorzaken grote verliezen en onzekerheid voor fruittelers. Bovendien verwachten we dat extreem weer in de toekomst vaker en intenser zal plaatsvinden. Om de fruitsector hierop voor te bereiden, willen we een beter zicht krijgen op de impact van periodes van droogte en hitte op perenboomgaarden doorheen Vlaanderen onder huidige en toekomstige klimaatomstandigheden. Daarnaast willen we nagaan welke rol gewasverzekeringen kunnen spelen bij risicobeheer.

Hoe gaan we te werk?

Om dit probleem aan te pakken, voeren we een ruimtelijke analyse uit van de groeikracht en productiviteit van perenboomgaarden onder invloed van droogte en hitte. Hiervoor gebruiken we satellietbeelden, meteodata en datasets over omgevingsfactoren, zoals de bodem, reliëf en grondwater. Door dit op perceelsniveau te analyseren, kunnen we het risico gedetailleerd bepalen en achterhalen welke omgevingsfactoren dit nog beïnvloeden.

Via een bevraging willen we meer gedetailleerde informatie verzamelen over perenboomgaarden op perceelsniveau om voldoende referentiedata te hebben en onze modellen te ontwikkelen.

Kan jij ons helpen?

Deze korte bevraging bestaat uit 2 onderdelen:

Stap 1: als deelnemer vul je een beknopte vragenlijst in om enkele eigenschappen van jouw percelen Conférence aan te duiden (locatie en leeftijd boomgaard, irrigatie). Dit duurt een 10-tal minuten. Een rechtstreekse link naar de bevraging vind je hier.

Met deze informatie maken we een selectie van de percelen die we verder willen opvolgen.

Stap 2: als jouw perceel wordt geselecteerd, contacteren we je om een aantal extra vragen te beantwoorden. Daarbij kijken we onder andere naar opbrengstgegevens van de afgelopen seizoenen en bijkomende eigenschappen van de boomgaarden.

In dit onafhankelijke onderzoek behandelen we al jouw gegevens uiteraard met de nodige discretie.

Contacteer ons hier

Wil je bijdragen aan ons onderzoek? Neem contact op met Brecht Bamps, onderzoeker aan het Departement Aard- en Omgevingswetenschappen, KU Leuven:

brecht.bamps@kuleuven.be of +32 16 19 48 84.

logo