PDPO - Klimaatadaptatie via water en bodem in interfluvium

19 november 2021

Het thema klimaat staat opnieuw hoog op de internationale agenda. We zijn het aan onszelf verplicht om ons uiterste best te doen om de klimaatopwarming zo klein mogelijk te houden. Het akkoord van Parijs uit 2016 stelde een maximale wereldwijde toename van 2 °C als grens, maar met de uitdrukkelijke boodschap niet boven 1,5 °C opwarming te gaan. Momenteel zitten we aan 1,1 °C opwarming en onze landbouwers ondervinden nu al sterke negatieve gevolgen van deze toename. Net zoals alle andere sectoren zal ook de landbouw dringend in actie moeten schieten om zijn steentje bij te dragen.

Gerichte actie

Omdat de effecten van die opwarming met 1,1 °C al erg dramatisch zijn én we met zekerheid weten dat daar nog veel zal bijkomen, is het broodnodig om onze bedrijven te beschermen tegen deze aangekondigde ramp. Met gerichte maatregelen zijn ze in staat om de negatieve impact van de klimaatcrisis te beperken. De afgelopen vijf bizarre jaren (te nat, veel te droog, weer veel te nat) weten landbouwers dat ze in het kamp zitten waar de klappen vallen. Er is gerichte actie nodig om de schade te beperken.

Inagro, Leiedal en Boerennatuur Vlaanderen zijn bezorgd over de sector en sloegen de handen in elkaar. Het PDPO-project ‘Klimaatadaptatie via water en bodem in het interfluvium’ wil landbouwers helpen die hun bedrijf willen beveiligen tegen de klimaatcrisis. Zo is het organischkoolstofgehalte in de bodem verhogen een uitermate geschikte manier om landbouwers te helpen. Ook water bufferen en gericht inzetten zal een fundamentele bijdrage leveren.

Maarten Raman, projectcoördinator Boerennatuur Vlaanderen