Menu

Pas op voor CIPC bij tijdelijk stockeren van graan

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Met de oogst van de granen voor de deur is het zeker gepast om te herinneren aan het gevaar van CIPC-contaminatie.

Met de oogst van de granen voor de deur is het zeker gepast om te herinneren aan het gevaar van CIPC-contaminatie bij graan dat (tijdelijk) opgeslagen wordt in een loods waarin ooit het kiemremmingsmiddel chloorprofam (CIPC) werd toegepast - zelfs na reiniging. In Boer&Tuinder van 15 juli kon je lezen dat er voor aardappelen een tijdelijk maximumresidugehalte (MRL) van 0,4 mg/kg geldt. Voor granen blijft dit 0,01 mg/kg, omdat er nooit een erkenning voor CIPC geweest is in graangewassen.

In het sectoraal bemonsteringsplan voor granen van Fegra werden sinds januari 2021 verschillende chloorprofam-overschrijdingen gemeld. Daarom raadt de organisatie aan om het graan in een andere schuur op te slaan. Wie geen oplossing heeft wordt aangeraden om contact op te nemen met een graanhandelaar, om na te gaan of het graan niet rechtstreeks kan geleverd worden aan hem. Wees ook voorzichtig met materiaal zoals transportbanden, dat voor aardappelen gebruikt werd. Ze herinneren er ook aan dat een handelaar van zijn handelspartners een beƫdigde verklaring mag verlangen, waarin staat dat het geleverde graan niet werd bewaard in een loods waar vroeger met CPIC behandelde aardappelen werden opgeslagen.

Meer informatie

Sector: