dfd

Parlementsleden vragen versterking van EU-klimaatacties

21 september 2022

Na een zomer van verwoestende droogtes, bosbranden en andere extreme weersverschijnselen nam het Europees parlement een reeks aanbevelingen aan.

EP-leden namen een resolutie aan over het vergroten van de inspanningen van de EU om klimaatverandering te bestrijden met 469 stemmen voor, 34 tegen en 44 onthoudingen. De EU moet haar inspanningen op het gebied van klimaatmitigatie opvoeren, om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 °C in vergelijking met het pre-industriële niveau, en haar klimaatadaptatieplannen, zeggen de leden.

Ze willen dat de Commissie een alomvattend, ambitieus en juridisch bindend Europees klimaatadaptatiekader voorstelt, met bijzondere nadruk op de meest kwetsbare regio's van de EU. De EU moet ook een actieve rol blijven spelen bij het bepalen van een mondiaal doel voor aanpassing en om ervoor te zorgen dat de internationale gemeenschap haar doel voor internationale klimaatfinanciering haalt.

Opvoeren van het reactievermogen van de EU bij rampen

EP-leden dringen er bij de Commissie op aan om een ​​EU-brede klimaatrisicobeoordeling op te stellen en speciale aandacht te besteden aan de risico's van droogte, bosbranden en gezondheidsbedreigingen. Ze willen ook tegen de zomer van 2023 een EU-klimaatbestendigheids-stresstest voor belangrijke infrastructuur.

De tekst benadrukt het belang van het bevorderen en volledig benutten van het EU-mechanisme voor civiele bescherming . In het licht van de alsmaar frequentere en ernstigere klimaatrampen willen de leden van het Europees Parlement dat de nieuwe permanente rescEU- vloot snel wordt opgericht, en daarbij een uitbreiding van de huidige vrijwillige brandweerreserve opnemen. Volgens Europarlementariërs is er ook een permanente EU-macht voor civiele bescherming nodig.

Prioriteit voor voedselopslag en duurzaam watergebruik

De EU moet haar voedselsystemen blijven aanpassen om ze op de lange termijn veerkrachtiger te maken. Europarlementariërs dringen er bij de lidstaten op aan om buffervoorraden van strategisch voer en levensmiddelen aan te leggen en irrigatiesystemen in te voeren die geen gebruik maken van oppervlakte- of grondwater, zoals regenwateropslag of afvalwaterrecycling, in combinatie met inspanningen om het totale watergebruik te verminderen. In dit verband roept de tekst de Commissie op om een ​​alomvattende EU-waterstrategie voor te stellen.

Verdere EU-actie moet een EU-doelstelling omvatten van neutraliteit van bodemdegradatie in de EU tegen 2030 en een geïntegreerde reactie op bosbranden om de EU-bossen te beschermen tegen de vernietiging veroorzaakt door extreme klimaatgebeurtenissen.

Bron: EU.