Parken in Vlaams-Brabant?

16 september 2021

Minister Demir deed dit voorjaar een oproep naar kandidaten voor nationale parken en landschapsparken. Boerenbond is niet enthousiast over deze oproep en is zeer bezorgd over het ontbrekende (juridische) kader met betrekking tot deze parken. Tot 15 september konden de kandidaturen worden ingediend. Ook in Vlaams-Brabant werden enkele kandidaturen ingediend en volgde Boerenbond deze trajecten op. Hieronder kan je het overzicht lezen met in het kort de houding van Boerenbond ten aanzien van deze kandidatuur. Contacteer je regioconsulent als je vragen hebt.

Overzicht kandidaten in Vlaams-Brabant

Nationaal Park Brabantse Wouden. De provinciale landbouwkamer, waarin Boerenbond vertegenwoordigd is, koppelt haar steun aan een eisenpakket vanuit de landbouwsector, waarin afspraken worden gemaakt over de landbouwimpact en aankoopstrategie in de Brabantse Wouden.

Nationaal Park Demervallei. Voor Boerenbond gaat de afbakening van Nationaal Park Demervallei veel te ver, veel verder dan het GRUP Demervallei. Daarom heeft Boerenbond geen steunbrief geschreven maar wel de vraag gesteld om in de eventuele masterfase betrokken te worden.

Landschapspark Getevallei. Boerenbond schreef een steunbrief onder voorwaarde dat de erkenning geen gevolgen heeft voor vergunningverlening in de land- en tuinbouw, geen extra claims op grond en geen bijkomende beperkingen teweegbrengt.

Landschapspark Pajottenland. Boerenbond schreef een steunbrief onder voorwaarde dat de erkenning geen gevolgen heeft voor vergunningverlening in de land- en tuinbouw, geen extra claims op grond en geen bijkomende beperkingen teweegbrengt.

Deze afspraken worden onderschreven door alle coalitiepartners en zitten vervat in de conceptnota van de aanvraag.

Er werden ook twee interprovinciale kandidaturen ingediend: Nationaal Park Mechels Rivierenland en Landschapspark Merode, deze trajecten worden van zeer nabij opgevolgd door de regioconsulenten uit Antwerpen.

Vervolg

Op het einde van dit jaar worden de kandidaturen beoordeeld en wordt er beslist welke kandidaten naar een masterplanfase gaan. In deze fase (van ongeveer één jaar, 2022) wordt een visie voor het gebied uitgeschreven. Na de masterplanfase wordt beslist welke kandidaten ook effectief de erkenning tot nationaal of landschapspark krijgen. Er zouden drie nieuwe nationale parken (naast het bestaande Nationaal Park Hoge Kempen) en drie nieuwe landschapsparken erkend worden.