Paard in provincie Antwerpen besmet met moeraskoorts

Voor het eerst sinds 2013 is er een geval ontdekt van moeraskoorts of infectieuze anemie in een stal in de Antwerpse Kempen. Dit gaat ook gepaard met zieke paarden. Het virus zou meegekomen zijn met een recent ingevoerd paard.

Op de stal heeft het FAVV de nodige maatregelen genomen en alle dieren in de stal zitten geblokkeerd (geen transport) tot ze opnieuw negatief getest zijn. Besmette dieren moeten geëuthanaseerd worden. Het FAVV vraagt aan alle paardenhouders en dierenartsen om waakzaam te blijven, en zeker de correcte procedures bij invoer en reizen van paarden te volgen.

Een paard besmet met het equine infectieuze anemie is algemeen ziek en heeft vooral koorts. Daarmee is dit virus moeilijk te onderscheiden van bijvoorbeeld een geval of uitbraak van equine herpesvirus of rhinopneumonie. Het virus tast bloedvaatjes aan, dus vooral vochtophopingen of bloedingen of blauwe plekken aan de tong kunnen opvallend zijn. Acute sterfte door hart- of orgaanfalen is ook mogelijk. Paarden die de besmetting overleven, worden de rest van hun leven drager. De ziekte is niet te genezen.

Deze chronisch dragende paarden zullen vermageren ondanks een goede eetlust, bloedarmoede tonen en algemeen zwak zijn. Een besmet dier kan een bron van besmetting zijn voor andere paarden. Het virus wordt vooral overgezet door bijtende insecten (maar kan ook door direct contact tussen besmette en niet-besmette paarden). Zowel paarden als ezels en muildieren kunnen besmet geraken. Het virus is ongevaarlijk voor de mens.

Voor dit gevaarlijk virus zijn Europese regels van toepassing. Een verdenking moet steeds gemeld worden. Paarden die besmet blijken moeten geëuthanaseerd worden, om andere dieren te vrijwaren. Er is geen vaccin beschikbaar.

De beste preventie is de nodige voorzichtigheid en het volgen van de procedures bij invoer van paarden uit vrije en niet-vrije gebieden. Bij elke invoer van een paard, ook uit de buurlanden, is een gezondheidscertificaat nodig (dat ook rekening houdt met EIA). Hier zijn bepaalde uitzonderingen op (bij niet-commercieel verkeer). Informeer bij de lokale controle eenheid van het FAVV wat je moet doen of check de website van het FAVV.

Meer info