Menu

Overtredingen in teeltvrije zone strenger aangepakt

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Thema: 
Vanaf november gaan de toezichthouders van de Mestbank opnieuw op pad om de teeltvrije zones langs de waterlopen te controleren.

Mestbank

De afgelopen twee jaar is daar al intensief op gecontroleerd. Bij overtredingen kregen landbouwers in het verleden overwegend aanmaningen. Om de waterkwaliteit te verbeteren zal de Mestbank dit jaar strenger optreden en onmiddellijk een proces-verbaal opmaken bij duidelijke overtredingen. 

Wat houdt een controle in?

De toezichthouders controleren of er sporen van grondbewerkingen, zoals ploegen of frezen te zien zijn. Ook kijken ze na of er gewasbeschermingsmiddelen of meststoffen in de eenmeterzone langs de waterlopen aanwezig zijn. Als dat zo is, is dat een inbreuk op de wetgeving en wordt de overtreder aangesproken.

Inbreuken

In 2018 werden 169 landbouwers aangemaand om de wetgeving correct na te leven, goed voor een inbreukpercentage van 49% op alle gecontroleerde akkerlandpercelen. In 2019 daalde het aantal landbouwers met inbreuken naar 148 landbouwers (39%), een verbetering van 10%. De overgrote meerderheid van de landbouwers leefde de regelgeving na de terechtwijzing wek correct na. De Mestbank moest de voorbije twee jaar slechts 12 hardleerse landbouwers sanctioneren, die na het verkrijgen van een aanmaning, toch opnieuw in de fout gingen.

Hoe zorgen we voor een betere naleving van de regelgeving?

Een inbreukpercentage van 39% is hoog. Mogelijk komt dat doordat nog te veel landbouwers een afwachtende houding aannemen of te nonchalant omspringen met bewerkingen op percelen die naast een waterloop liggen. Om de waterkwaliteit te verbeteren, zal de Mestbank vanaf dit najaar strenger ingrijpen bij het vaststellen van een duidelijke overtreding door onmiddellijk een proces-verbaal op te maken.

Landbouwers die de regelgeving niet naleven, zullen onmiddellijk gesanctioneerd worden. Daarnaast kan, met het in voege gaan van MAP 6, een vrijstelling van de gebiedsgerichte maatregelen worden ingetrokken bij het vaststellen van een overtreding.

De Mestbank roept alle landbouwers op om de regelgeving strikt na te leven door geen bewerkingen uit te voeren en geen gewasbeschermingsmiddelen of meststoffen in de eenmeterzone langs de waterlopen te gebruiken. Zo draagt iedereen zijn steentje bij aan de verbetering van de waterkwaliteit. Al veel landbouwers hebben aangetoond dat dat perfect mogelijk is.

Deel deze pagina: 

Meer informatie

Thema: 
Sector: