In overleg met de gouverneur van Oost-Vlaanderen

31 maart 2022

Op 16 maart werden enkele landbouwers uit Oosterzele uitgenodigd bij Oost-Vlaams gouverneur Carina van Cauter. Aanleiding van het gesprek waren de bezorgdheden rond het Rodelandproject en andere projecten en initiatieven in de regio. Het werd uiteindelijk een constructief overleg, waarop diverse bezorgdheden vanuit de sector werden aangehaald.

Momenteel loopt in Oosterzele, Melle, Merelbeke en Gavere het project Rodeland. In dit project worden onder andere doelen voor bosontwikkeling en -verbindingen genoemd. Het project zou ook kansen inhouden voor de landbouwsector, maar de landbouwers uit het gebied hebben vooral de indruk dat de sector door dit project extra onder druk gezet wordt. Er worden door diverse partners allerhande bijkomende plannen en projecten ontwikkeld, waardoor er extra druk komt op de landbouwbedrijven en -gronden.

Dit zorgt dat ervoor dat er geen vertrouwen meer is bij de landbouwsector om in dit project te blijven samenwerken, laat staan deel te nemen aan verschillende initiatieven. 

Het signaal werd ook doorgegeven aan de gouverneur van Oost-Vlaanderen, die voorzitter is van het project. Hierop mochten enkele landbouwers langskomen om hun bezorgdheden te uiten. Er werden tijdens dit overleg enkele afspraken gemaakt en de landbouwers hopen dat er in de toekomst meer constructief wordt samengewerkt in het project. Wordt ongetwijfeld vervolgd …