Menu

Overheid betaalt voorschot premies uit

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Regio: 

Op 30 november betaalde de Vlaamse overheid het voorschot van twee premies uit aan Vlaamse landbouwers. Het gaat om de premie voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij en die voor vergroening.

Premie voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij

De landbouwers die via het e‑loket voor de campagne 2018 een geldige deelnameverklaring indienden, kregen een voorschot van 70% op de premie. De uitbetaling heeft betrekking op de premiegerechtigde dieren die gekalfd hebben tussen 1 januari en 31 augustus, beperkt tot het aantal premierechten waarover de landbouwer beschikt.

Het Vlaamse deel van de Belgische enveloppe voor de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij voor de campagne 2018 bedraagt 21.378.772 euro. Op basis van deze enveloppe en het totaal aantal premierechten van de Vlaamse landbouwers is het bedrag per premiegerechtigde zoogkoe vastgesteld op 157 euro. Met dit voorschot werd hiervan 70% (109,90 euro per zoogkoe) uitbetaald.

Landbouwers die minder dan 14 premiegerechtigde dieren hadden in de periode van 1 januari tot en met 31 augustus, ontvingen geen voorschot. De uiterste indieningsdatum voor de deelnameverklaring was 15 december 2017. Als de deelnameverklaring te laat werd ingediend, wordt het premiebedrag verlaagd met 1% per werkdag dat de verklaring te laat was.

Eind december zal bijkomend 25% van het premiebedrag uitbetaald worden voor dezelfde premiegerechtigde dieren die gekalfd hebben tussen 1 januari en 31 augustus, beperkt tot het aantal premierechten waarover de landbouwer beschikt. Het saldo van de steun voor alle premiegerechtigde dieren die gekalfd hebben gedurende het volledig kalenderjaar 2018, wordt eind april uitbetaald.

Premie voor vergroening

Een voorschot van 70% op de premie voor vergroening werd uitbetaald aan de landbouwers die niet moeten voldoen aan de vergroeningsverplichtingen en die een geldige verzamelaanvraag indienden. De premie voor vergroening bedraagt 50,76% van het bedrag van de basisbetaling van de Vlaamse betalingsrechten, en 96,30% van het bedrag van de basisbetaling van de Waalse betalingsrechten.

Eind december volgt een tweede betaling tot 95% (nog 25% wordt uitbetaald) van de basisbetaling, de premie voor jonge landbouwers en de premie voor vergroening (enkel voor de landbouwers die niet moeten voldoen aan de vergroeningsverplichtingen).

De diverse saldobetalingen zijn gepland in het voorjaar van 2019. De landbouwers die moeten voldoen aan de vergroeningsverplichtingen zullen eind maart het volledige bedrag van de vergroeningspremie campagne 2018 ontvangen.

Als de totale aangevraagde steun voor de basisbetaling, de premie voor jonge landbouwers, de premie voor vergroening en de premie voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij lager is dan 400 euro, dan ontvangt de landbouwer geen (voorschot)betaling.

De details met betrekking tot de berekening van de steun vind je op de afrekening die vanaf half december beschikbaar zal zijn op het e-loket.

Deel deze pagina: