Menu

Overheid betaalt premies uit

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Regio: 

Eind vorige week heeft het departement Landbouw en Visserij een aantal betalingen aan landbouwers uitgevoerd.

Basisbetaling en premie voor jonge landbouwers

Het saldo van 10% van de basisbetaling van Vlaamse en Waalse betalingsrechten (inclusief de rechten uit de reserve) en van de premie voor jonge landbouwers, werd uitbetaald aan de landbouwers die een geldige en conforme verzamelaanvraag hebben ingediend.

De premie voor jonge landbouwers bedraagt 88,72 euro per geactiveerd betalingsrecht en wordt toegekend voor maximaal 90 subsidiabele hectare. Hiervan werd nu 10% uitbetaald of 8,87 euro per geactiveerd betalingsrecht.

Premie voor vergroening

Aan landbouwers die een geldige verzamelaanvraag hebben ingediend, werd de premie voor vergroening uitbetaald.

De landbouwers die vrijgesteld zijn van de vergroeningsverplichtingen, kregen een bijbetaling van de resterende 10%. De landbouwers die moeten voldoen aan de vergroeningsverplichtingen, kregen het volledige bedrag waarop ze recht hebben.

De premie voor vergroening bedraagt 50,76% van het bedrag van de basisbetaling van de Vlaamse betalingsrechten en 95,13% van het bedrag van de basisbetaling van de Waalse betalingsrechten.

Herverdelingspremie

Aan de Vlaamse landbouwers die over Waalse betalingsrechten beschikken, werd de herverdelingspremie uitbetaald. Deze bedraagt 125 euro per ha voor de oppervlakte die in aanmerking komt.

Pijler 1-steun

Als de som van de basisbetaling, de premie voor jonge landbouwers, de premie voor vergroening, de herverdelingspremie, de premie voor de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij en de premie voor de productie van vleeskalveren voor een landbouwer hoger is dan 2000 euro, wordt op het bedrag boven de 2000 euro een verlaging van 1,388149% toegepast (financiële discipline). Zo wordt een Europese crisisreserve aangelegd en een overschrijding van het Europese financiële plafond voor marktgerelateerde uitgaven en rechtstreekse betalingen vermeden.

Om een overschrijding van het plafond voor de Vlaamse totale rechtstreekse inkomenssteun te vermijden, wordt momenteel op alle bedragen een extra verlaging van 2,1% toegepast.
De definitieve overschrijding zal waarschijnlijk lager zijn en zal definitief vastgelegd worden tegen de betalingen van eind juni. Bij een lagere overschrijding volgt er eind juni nog een bijbetaling.

Als de totale aangevraagde steun voor de basisbetaling, de premie voor jonge landbouwers, de premie voor vergroening, de herverdelingspremie en de eventuele gekoppelde premies voor de dierlijke sector (de premie voor de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij en de premie voor de productie van vleeskalveren) lager is dan 400 euro, ontvangt de landbouwer geen betaling en worden de betalingsrechten niet geactiveerd. Als dit gedurende twee opeenvolgende jaren het geval is, verliest de landbouwer zijn betalingsrechten.

Op de afrekening kunnen landbouwers alle gedetailleerde informatie met betrekking tot de berekening van de steun raadplegen. In de eerste helft van april zal deze informatie gepubliceerd worden op het e-loket.

Wie extra toelichting wil, kan contact opnemen met een buitendienst van het departement Landbouw en Visserij.