Menu

Overgangsregeling GLB kan 8 miljard euro inzetten

Terug naar Actualiteit
Thema: 
Onderhandelaars van het Europees Parlement en de Raad konden afgelopen week een akkoord bereiken over de inzet van het Europees herstelfonds in de landbouwsector.

Giel Boey, adviseur Internationaal beleid, Studiedienst Boerenbond

Het gaat over 8 miljard euro aan middelen, die via de instrumenten in het plattelandsbeleid kunnen worden aangewend. Deze 8 miljard is een onderdeel van het totale Europese herstelfonds, ter waarde van 750 miljard euro. De Europese Commissie wilde de middelen pas inzetten bij de start van het nieuwe GLB, maar aangezien dat pas in 2023 start zou daardoor het herstel vertraagd worden. De onderhandelaars konden echter bekomen dat de middelen al tijdens de overgangsperiode in 2021 en 2022 kunnen worden ingezet. Naast deze versnelde toepassing viel er ook een akkoord over de manier waarop men de middelen kan inzetten. Men besloot daarbij minstens 37% van de middelen in te zetten voor milieu- en klimaatgerelateerde instrumenten (bijvoorbeeld de agro-milieu- en klimaatmaatregelen) en minstens 55% moet ingezet worden voor investeringen en voor jonge boeren (VLIF), zodat de weerbaarheid van de bedrijven vergroot. Intussen worden de laatste wetgevende stappen genomen om de komende twee jaar, tijdens de overgangsperiode, het GLB verder te zetten.

 

Deel deze pagina: 

Meer informatie

Thema: