Menu

Overdrachten van mestverwerkingscertificaten mogelijk tot 30 september

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Regio: 

Ben jij verplicht om mest te verwerken? Kijk dan nu je certificatenrekeningen na, want tegen 30 september moeten de mestverwerkingscertificaten (MVC’s) voor 2016 overgedragen zijn naar de certificatenrekening van 2016. De Mestbank houdt geen rekening met certificaten die te laat overgedragen werden.

Voldoen aan de basismestverwerkingsplicht

Het Mestdecreet legt aan bedrijven een mestverwerkingsplicht op die afhangt van de gemeentelijke productiedruk en het nettostikstofoverschot. De Mestbank informeerde bedrijven/bedrijfsgroepen die een basismestverwerkingsplicht voor 2016 opgelegd kregen, eind juni over hoeveel mest ze moesten verwerken en dus hoeveel mestverwerkingscertificaten (MVC’s) ze op de certificatenrekening van 2016 moeten hebben. Deze MVC’s mogen voor maximaal 5000 kg nettostikstof afkomstig zijn van pluimveemest die door een andere bedrijfsgroep geproduceerd werd. Wie ook MVC’s van 2017 wil gebruiken voor het bewijzen van de basismestverwerkingsplicht van 2016, moet ze ten laatste op 30 september overdragen via het Mestbankloket.

Verwerkingsplicht door een overname van NER’s

Wanneer je nutriĆ«ntenemissierechten (NER’s) verwerft door een overname op voorwaarde van verwerking van bedrijfseigen mest, moet je de mest ofwel exporteren ofwel naar een verwerkingsinstallatie voeren. Ook in dit geval moeten er jaarlijks voldoende MVC’s op je MVC-rekening staan. Anders dan bij de basismestverwerkingsplicht, mag je voor deze mestverwerkingsplicht geen MVC’s van 2017 naar de rekening van 2016 overdragen.

Deel deze pagina: