Menu

OVAM maakt werk van bodemsanering Grote Calie

Terug naar Actualiteit
Regio: 
De waterbodem van de Grote Calie is stroomafwaarts van de voormalige leerlooierij in Oud-Turnhout verontreinigd met chroom. Om de risico’s die uitgaan van deze verontreiniging tegen te gaan, heeft OVAM een bodemsanering gepland.

Michiel Sels, regioconsulent

De waterbodem (slib) van de Grote Calie, een zijbeek van de Aa die ontspringt in Arendonk en uitmondt in de Aa in Tielen, is stroomafwaarts van de voormalige leerlooierij in Oud-Turnhout verontreinigd met chroom. Om de risico’s die uitgaan van deze verontreiniging tegen te gaan, heeft OVAM, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, een bodemsanering gepland.

Beschrijvend bodemonderzoek

De eigenaars van percelen in de omgeving kregen een tijd geleden reeds een brief dat hun perceel was opgenomen in een beschrijvend bodemonderzoek. Dit onderzoek had betrekking het gehele afstroomgebied van de Grote Calie, stroomafwaarts de oude leerlooierij tot aan de monding van de Aa. Met dit onderzoek heeft men de aard van de vervuiling in kaart gebracht en zal men bepalen welke acties nodig zijn. Een van de vervolgacties is de geplande sanering.

Infoavond

OVAM organiseert op 20 mei om 19.30 uur een digitale infoavond over deze verontreiniging en sanering van de Grote Calie. Hier lichten ze het onderzoek, de gebruiksadviezen en de saneringsplannen toe. Ook stellen ze enkele pilootproeven voor in het kader van het Europese project LIFE Narmena, waarin natuurgebaseerde saneringstechnieken worden ingezet ter hoogte van het natuurreservaat Winkelsbroek in Zevendonk.

Je kan inschrijven via https://ovam.be/life-narmena-grote-calie.

Meer informatie

Regio: