Menu

Opvolging percelen vanaf nu ook met satellietgegevens

Terug naar Actualiteit
Thema: 
Sinds dit jaar volgt het departement Landbouw en Visserij de percelen die je hebt opgegeven in je verzamelaanvraag op door perceelsmonitoring. Dat zal onder meer gebeuren op basis van satellietgegevens. Perceelsmonitoring heeft ook voordelen voor jou.

Departement Landbouw en Visserij

Wat is perceelsmonitoring?

Perceelsmonitoring laat toe de activiteiten op landbouwpercelen op te volgen. Dat gebeurt met behulp van verschillende informatiebronnen. Enerzijds wordt er gebruik gemaakt van bestaande bronnen, zoals de jaarlijkse luchtfoto’s met hoge resolutie of de gegevens uit de verzamelaanvraag. Vanaf dit jaar komen daar onder meer satellietbeelden bij. Die geven wekelijks een beeld van heel Vlaanderen, wat het mogelijk maakt tijdsreeksen voor percelen op te stellen.

Wat betekent dit voor je verzamelaanvraag in 2019?

In 2019 zal het departement nagaan of je voldoende oppervlakte met subsidiabel gebruik heeft om al je betalingsrechten te activeren. We bekijken ook of je vrijgesteld wordt van ecologisch aandachtsgebied en/of gewasdiversificatie. Heb je betalingsrechten aangevraagd als jonge starter, dan kijken we na wat de gebruikte oppervlakte in subsidiabel gebruik is.

Voordelen?

Perceelsmonitoring heeft ook voordelen voor de land- en tuinbouwer. Als we via de perceelsmonitoring een verschil ten opzichte van je aangifte vaststellen, laten we je dat tijdig weten. Zo kan je je aangifte voor de deadline van 10 oktober nog aanpassen; kan je meer betalingsrechten activeren en uitbetaald krijgen, zelfs na 31 mei en vermijd je mogelijk een sanctie voor onderaangifte, wat bij een ‘klassieke’ controle ter plaatse wel het gevolg zou kunnen zijn.

Bovendien zal het departement je op basis van de satellietgegevens informeren. Zo zou het in de toekomst kunnen dat je wordt verwittigd indien de uiterste inzaaidatum nadert, maar je de hoofdteelt nog niet hebt geoogst hoewel je dat perceel had aangegeven met een EAG-nateelt.

Hoe ontvang je de resultaten van de perceelsmonitoring?

Is er een afwijking met je aangifte in de verzamelaanvraag, dan krijg je daarvan bericht via e-mail, of via brief als je geen e-mailadres hebt geregistreerd. We vermelden duidelijk welke afwijking een financieel gevolg heeft. Meer details vind je bij de opmerkingen bij je verzamelaanvraag op het e-loket.

Je ontvangt de resultaten van de perceelsmonitoring vanaf de tweede helft van augustus.

Wat met de controles ter plaatse?

Die controles ter plaatse blijven bestaan:

  • als de perceelsmonitoring geen uitsluitsel geeft;
  • voor sommige maatregelen, zoals het aanhouden van ecologisch aandachtsgebied.

>> Meer info over perceelsmonitoring

Deel deze pagina: 

Meer informatie

Thema: