Menu

Opvolging evenemententerrein en natuurontwikkeling Brustem

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Regio: 
Met dit gemeentelijk RUP wil de stad Sint-Truiden voor een langere periode duidelijkheid creëren voor alle gebruikers van het voormalige militaire domein.
Laatst aangepast: 
31 januari 2019

Eind vorig jaar liep er een openbaar onderzoek rond het vroegere militaire domein van Brustem. De stad Sint-Truiden wil er naast een evenemententerrein ook bijkomende natuur ontwikkelen in functie van een oefenterrein voor de militairen.

Het plan

Op het domein van Brustem spelen veel belangen. Met dit gemeentelijk RUP wil de stad voor een langere periode duidelijkheid creëren voor alle gebruikers. De komst van een evenemententerrein is niet nieuw en voor de concrete realisatie van het centrale gedeelte is ook al een regeling getroffen met de meerderheid van de eigenaars en gebruikers. De bijkomende natuurontwikkeling, in de noordoostelijke lob en ten zuiden van de startbaan, is wel een nieuw element. Hier ligt nog 20 hectare agrarisch gebied, effectief in landbouwgebruik. Daarnaast is er ook veel agrarisch gebied dat momenteel enkel een natuurlijk beheer kent (hooilandbeheer).

Standpunt Boerenbond

In dit plan worden allerlei beperkingen opgelegd in agrarisch gebied of effectief een omzetting naar natuurgebied. Boerenbond is al langere tijd in overleg met de stad om een ruil te realiseren van ‘de Zuid’ naar ‘de Noord’ in combinatie met een herverkaveling van de Noord. Zolang we hier geen zekerheid over hebben, blijft ons standpunt dat er voor de huidige percelen die effectief in landbouwgebruik zijn geen bijkomende beperkingen mogen komen. Binnenkort zitten we opnieuw samen met de betrokken ambtenaren en nieuwe schepen van ruimtelijke ordening om onze bezorgdheden nogmaals op tafel te leggen.

Meer info

Consulenten

Deel deze pagina: 

Meer informatie

Regio: 
Sector: