Oproep nestbescherming kievit

5 mei 2022

De kievit is een van de meest bedreigde landbouwvogels in onze streek en staat op de rode lijst met bedreigde soorten. Er zijn heel wat inspanningen nodig om de resterende kievitenpopulatie te beschermen.

Het Regionaal Landschap Meetjesland & Leievallei (RLML) zoekt landbouwers die willen meewerken aan nestbescherming in onze regio. Er bestaan heel wat beheerovereenkomsten die ook voor de landbouwer voordelen bieden. Zie je regelmatig kieviten landen op dezelfde plek op je akker? Contacteer dan zeker RLML. Zij gaan dan op zoek naar het kievitsnest en nemen actie om het te beschermen, met toestemming van de landbouwer. Die ontvangt dan 50 euro per beschermd nest.

Is de akker al bewerkt, maar wil je de kievit toch helpen? Neem dan contact op met Lars Dekeyser van RLML via 0474 63 12 90 of lars.dekeyser@RLML.be met het oog op volgend broedseizoen.

Geïntegreerd faunaplan

Deze actie kadert in het project Geïntegreerd faunaplan. Het platteland levert heel wat ecosysteemdiensten. De soorten die deze diensten leveren, helpen bij de beheersing van ziektes en plagen en het bestuiven van veel gewassen en planten.

Het project zoekt naar win-winsituaties voor een duurzaam platteland via de uitwerking van een geïntegreerd faunaplan om een evenwicht te vinden tussen gewenste en ongewenste soorten. Die aanpak wordt afgestemd met diverse doelgroepen die op het platteland wonen en werken.

Er wordt gefocust op de kievit, rode regenworm en pestsoorten (kraaiachtigen, duiven ...). Dit project werd mogelijk gemaakt met steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Meer info

www.rlml.be/projecten/kievit